مشخصات مقاله

عنوان: 

پتروگرافي و پتروژنز سنگهاي آتشفشاني شمال غربي ابهر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرحسيني سيده وجيهه*,قلمقاش جليل
 
 *پژوهشکده علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در شمال غربي ابهر ترداف منظمي از سنگهاي آتشفشاني ائوسن در فاصله روستاهاي الوند تا اردک رخنمون دارد. اين رديف سنگي شامل تناوبي از سنگ هاي آذرآواري و گدازهاي به همراه ميانلايه هاي شيلي-ماسه سنگي است. ترکيب گدازه هاي ائوسن در منطقه شمال غربي ابهر تراکي آندزيت، آندزيت و آندزيت بازالت و ترکيب توف هاي منطقه بيشتر آندزيتي-داسيتي تا ريوليتي مي باشند. ماهيت شيميايي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن منطقه مورد مطالعه شوشونيتي و کالک آلکالن پتاسيم بالا مي باشد. در الگوي توزيع عناصر نادر خاکي (REE) به هنجار شده با کندريت غني شدگي LREE نسبت به HREE و در نمودار عنکبوتي به هنجار شده با گوشته اوليه، غني شدگي از عناصر LILE نسبت به HFSE و آنومالي منفي عناصر Ti، Ta، Nb نمايان است. ماگماي مادر سنگ هاي بازيک شمال غربي ابهر بر اثر ذوب بخشي گوشته اسپينل لرزوليتي و تحت تاثير ذوب پوسته اقيانوسي فرورانده نئوتتيس تشکيل شده است. ماگماي مادر سنگ هاي آتشفشاني اسيدي و حدواسط به ترتيب از ذوب بخشي پوسته قاره و اختلاط ماگماهاي گوشته اي و پوسته اي پديد آمده اند. سنگ هاي آتشفشاني منطقه شمال غربي ابهر در محيط کمان آتشفشاني تشکيل شده اند که ويژگي هاي ژئوشيميايي و سرگذشت زمين شناسي منطقه ابهر آن را تاييد مي نمايد.

 
کلید واژه: ائوسن، گدازه، توف، کالک آلکالن، خاستگاه ماگمايي، فرورانش، ابهر، ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی