برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پارامترهای نوترونیک سوخت سرمت UO2 مخلوط با مولیبدن در راکتور تحقیقاتی تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خان محمدي ميثم*
 
 *نيروگاه اتمي بوشهر
 
عنوان همایش: همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاههاي هسته اي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن هسته ايي ايران
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پيشرفت روزافزون تکنولوژي هسته اي و توسعه و بهره برداري از فناوري هسته اي در دنيا، باعث گسترش و راه اندازي و استفاده از راکتورهاي هسته اي صنعتي و تحقيقاتي شده است، حال باتوجه به اينکه غني سازي اورانيوم يکي از هزينه هاي اصلي در يک راکتور هسته اي محسوب مي شود، مي توان با استفاده و جايگزيني ترکيبات اورانيوم با عناصر ديگر مثل موليبدن چگالي سوخت را افزايش و مقدار غناي لازم را کاهش داد.استفاده از اورانيوم با غناي بالا علاوه بر افزايش هزينه هاي يک راکتور بر ميزان ايمني آن نيز تاثير ميگذارد و با کاهش غناي سوخت ميتوان ايمني هسته اي بيشتري بدست آورد و همچنين هزينه هاي راکتور نيز کاهش قابل ملاحظه اي پيدا خواهد نمود.
در اين پروژه سوخت جديد
UO2 مخلوط در اکسيد Mo راکه توسط برخي سازمان ها در سال هاي اخير توليد و مورد آزمايش قرار گرفته و بعنوان نوعي سوخت LEU براي بسياري از راکتورهاي تحقيقاتي و پژوهشي در نظر گرفته شده است را معرفي و جايگزين سوخت فعلي در راکتور تحقيقاتي تهران نموده و ميزان بحرانيت و تغييرات ناشي از جايگزيني سوخت را در قلب راکتور محاسبه مي نمائيم و مقايسه اي بين سوخت قبلي و سوخت جديد انجام داده و امکان جايگزيني سوخت جديد با چگالي ها، درصد موليبدن و غناهاي مختلف با بررسي برخي پارامترهاي نوترونيکي براي راکتور تحقيقاتي تهران بررسي مي نمائيم. همچنين جهت حل مساله و بررسي اين پارامترها از نرم افزار MTR-PC V3.0 با اطلاعات سلول مدل سوخت سوزني با کاندنس انرژي و هندسه تيغه اي و از روش Perseus جهت حل معادله ترابرد نوترون استفاده کرده و به نتايج دست يافته ايم.
از جمله نتايج بدست آمده بررسي صرفه جويي در هزينه و بحث ايمني با کاهش غنا براي سوخت سرمت
UO2-Mo در شرايطي برابر با سوخت فعلي راکتور تهران، بررسي طول سيکل، بررسي فيدبک دمايي سوخت، کوچک کردن قلب و بررسي پارامترهاي نوترونيک مورد نظر در آن، بررسي شار حراراتي و توان راکتور در سوخت UO2-Mo و مقايسه اين پارامترهاي نوترونيکي با سوخت U3O8-Al راکتور تحقيقاتي تهران مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 188   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی