برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر فشار سیال سیکل اولیه و گازهای حاصل از شکافت بر توزیع دمای شعاعی میله های سوخت راکتور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كسايي ازاني عباس*
 
 *دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاههاي هسته اي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن هسته ايي ايران
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ميله هاي سوخت راکتور در ابتداي دوره سوخت گذاري داراي خواص ترموهيدروليکي معيني مي باشد، پس از اين که ميله سوخت تحت شار نوترون دچار سوختن گرديد اين خواص تا حدي تغيير خواهد کرد. اين تغيير در اثر ورود عناصر جديد ناشي از شکافت به درون قرص سوخت مي باشد. اين عناصر را پاره ها يا محصولات شکافت مي گويند. در اين پژوهش در هر دو حالت توزيع دماي شعاعي در ميله سوخت محاسبه و اثر فشار سيال سيکل اوليه نيز بررسي شده است. در واقع توزيع دما يکبار براي سوخت تازه و يکبار براي سوخت تابش ديده به دست آمده. نتيجه اين که ميله سوخت زماني که تحت شار نوترون قرار مي گيرد داراي دماي بيشينه بزرگتري در مرکز خود خواهد بود. اين افزايش دماي بيشينه در اثر کاهش ضريب هدايت حرارتي سوخت مي باشد. در واقع به تبع کاهش اين ضريب در مرکز قرص سوخت تجمع انرژي حرارتي باعث افزايش دما خواهد شد. اين در حالي است که دماي نقاط اطراف ميله سوخت و سطح غلاف کاهش خواهد يافت. براي به دست آوردن توزيع دما در ميله سوخت از روش تفاضل محدود با گره بندي شعاعي استفاده شده و معادلات به دست آمده با استفاده از روش هاي عددي متداول حل شده است. در واقع در اين پژوهش هم بر روي روش حل مساله و هم بر روي تاثيرات گازها و محصولات شکافت تاکيد شده است. اين نکته نيز در نظر گرفته شده که در اثر فشار ناشي از سيال سيکل اوليه درون قلب راکتور، فضاي خالي بين غلاف و قرص سوخت از بين خواهد رفت و براي اين حالت نيز توزيع دماي شعاعي براي سوخت تازه و تابش ديده به دست آمده است.

 
کلید واژه: ميله سوخت، قرص سوخت، توزيع دماي شعاعي، روش تفاضل محدود، محصولات شکافت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی