برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مرز پرمو - تریاس در خلیج فارس میدان گازی پارس جنوبی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شيخ پور حجت,رحيم پوربناب حسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

مرز پرمو - ترياس در خليج فارس (ميدان پارس جنوبي) شامل بالاترين بخش پرمين (بخش فوقاني سازند دالان) و پايين ترين بخش ترياس (بخش زيرين سازند كنگان) مي باشد. مطالعات پالئونتولوژي وجود يك نبود چينه شناسي را در اين مرز نشان مي دهد كه شامل اشكوپ دوراشامين است. ميكروفاسيسها و شواهد ديگر حاكي از گسترش محيط كربناته رمپ در اين حوضه در زمان پرمو - ترياس است. عوارض دياژنز جوي در اين مرز با بررسي هاي سنگشناسي، دياژنزي و ايزوتوپي مشخص شده است. در مرز پرمو - ترياس δ18O و δ13C كاهش آشكاري را نشان مي د‌هند. كاهش δ13C در امتداد مرز پرمو - ترياس را بصورت اوليه در نظر گرفته شده است در حالي كه كاهش δ18O در مرز پرمو - ترياس به عوامل دياژنتيك مربوط است. مقادير منفي δ18O نشان از تاثير دياژنز متئوريك در طول پايين آمدن مهم سطح آب درياها در پرمين فوقاني است. در حالي كه روند كاهشي δ13C را مي توان به تغييرات ناگهاني در چرخه كربن در بخش پاياني پرمين بر اثر حادثه انقراض دسته جمعي و كاهش توليد ماده آلي نسبت داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی