برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در مرمرهای دگرگونی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: انتظاري زارج ربابه,علوي سيداحمد,قاسمي محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مجموعه دگرگوني جنوب سلماس در انتهايي ترين قسمت پهنه ساختاري سنندج- سيرجان قرار گرفته و شامل مجموعه اي درهم ريخته اي از سنگ هاست. در اين پژوهش جهت تحليل کرنش و تعيين دگرريختي در واحدهاي کربناته دگرگوني از روش فراي استفاده شد. بدين منظور از واحدهاي مورد بررسي 12 نمونه انتخاب شد و براي هر نمونه در سه جهت تقريبا عمود بر هم، مقطع نازک جهت دار تهيه گرديد. سپس بر پايه روش فراي و با استفاده از نرم افزار هاي Geofry و Fabric8، بيضي کرنش براي هر سه جهت ترسيم گرديد و براي ترسيم بيضوي کرنش از برنامه زمين شناسي نوشته شده در نرم افزار Mathematica استفاده شد. بيضوي کرنش نهايي به دست آمده از روش فراي و مقادير k و v نشان دهنده قرارگيري نمونه هاي مرمري در محدوده کرنش محصورشدگي بوده و دگرريختي از نوع تراکشش مي باشد. همچنين جهت يافتگي کرنش هاي اصلي حاصل از بيضوي هاي کرنش نشان مي دهد که محور کرنش بيشينه (e1) داراي روند چيره شمال خاور- جنوب باختر و تقريبا افقي بوده، محور کرنش متوسط (e2) تقريبا افقي و محور کرنش کمينه (e3) تقريبا عمود است.با توجه به مطالعات انجام شده به نظر مي رسد که گستره مورد بررسي بيش از يک گامه دگرريختي را متحمل شده و يکي از گامه هاي شناسايي شده در اين پژوهش گامه دگرريختي تراکشش با مولفه برش ساده چيره است.

 
کلید واژه: کرنش نهايي سه بعدي، روش فراي، سنگ هاي کربناته دگرريخت شده، سلماس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 93   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی