برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جایابی منابع تولید پراکنده و استفاده از تکنیک های مدیریت بار به کمک الگوریتم ژنتیک و تخمین زن فازی جهت کاهش تلفات انرژی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عليپور محمدعلي*,گيتي زاده حقيقي محسن
 
 *دانشکده برق و الکترونيک، دانشگاه صنعتي شيراز
 
عنوان همایش: همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاههاي هسته اي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن هسته ايي ايران
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه به علت گستردگي استفاده از انرژي الکتريکي و کمبود ذخاير انرژي، توجه به تلفات از مهمترين مسائل پيش روي صنعت برق مي باشد. تحويل انرژي مطلوب و مصرف بهينه آن در سيستمهاي الکتريکي همواره لازم و ضروري است. از آنجا که بخش زيادي از انرژي برق به صورت انرژي الکتريکي نمي توان ذخيره کرد، پس صرفه جويي در انرژي، امري مهم تلقي مي شود. مصرف بهينه انرژي هم از نظر مصرف کننده و هم از نظر توليد کننده سودمند مي باشد. از نظر مصرف کننده صرفه جويي در مصرف انرژي منجر به کاهش هزينه برق و از نظر توليد کننده کاهش قيمت تمام شده توليد برق و در نهايت سود بيشتر مي شود. به منظور کاهش تلفات راهکارهايي چون افزايش توليد انرژي، تغيير توپولوژي شبکه، جبران توان راکتيو، مديريت مصرف، به عنوان گزينه هاي اجرايي مطرح مي باشند. در اين مطالعه از روش افزايش توليد به صورت پراکنده و مديريت بار جهت کاهش تلفات انرزي استفاده شده است. در اين تحقيق با استفاده از منابع توليد پراکنده و مديريت سمت بار کاهش تلفات انرژي انجام مي دهيم. در مورد منابع توليد پراکنده، مقدار توليد و مکان نصب منابع مهم است. در اين تحقيق به کمک تخمين زن فازي و الگوريتم ژنتيک اين عمل انجام شده است.در روش مديريت بار با در نظر گرفتن پروفايل مصرف روزانه (24 ساعته) با کاهش مصرف در زمانهاي پيک مصرف و شيفت بار ها به زمانهاي با مصرف کم و در نهايت با مدل کردن منحني انعطاف پذير بار کاهش تلفات انرژي انجام مي گردد. روش هاي ذکر شده را روي شبکه هاي 33 و 69 باس توزيع آزمايش کرده ايم و نتايج قابل قبولي اخذ شده است.

 
کلید واژه: منابع توليد پراکنده، مديريت سمت بار، تخمين زن فازي، الگوريتم ژنتيک، پروفايل بار، تلفات انرژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی