نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

برنامه ریزی توسعه یکپارچه شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده بادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چنعاني محمد*,کريمي محمدهادي
 
 *گروه مهندسي برق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاههاي هسته اي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن هسته ايي ايران
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

توليدات پراکنده تجديدپذير به عنوان راهکاري براي مقابله با معضلات اقتصادي و زيست محيطي در سال هاي اخير در بخش هاي مختلف شبکه قدرت و از جمله شبکه توزيع مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. استفاده از اين منابع به عنوان يکي از گزينه هاي توسعه شبکه توزيع مي تواند علاوه بر مزاياي اقتصادي به بهبود شاخص هاي زيست محيطي نيز کمک شاياني نمايد. چنين چشم اندازي نيازمند ارائه مدل هاي کارآمد براي برنامه ريزي توسعه شبکه توزيع است که در آن ها ويژگي هاي مختلف واحدهاي تجديدپذير از جمله عدم قطعيت آن ها به صورت مناسبي مدل گردد. در اين مقاله، به برنامه ريزي توسعه شبکه توزيع با در نظر گرفتن توليدات پراکنده بادي و فسيلي پرداخته شده است. در توسعه شبکه توزيع علاوه بر هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع مختلف، هزينه مربوط به انتشارگازهاي گلخانه اي نيز در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده در اين مقاله مدلي ديناميکي است که در آن علاوه بر نوع و مکان نصب و يا تقويت تجهيزات، زمان سرمايه گذاري بر آن ها نيز تعيين مي گردد. به منظور تعيين مکان، ظرفيت، نوع و زمان بهينه احداث توليدات پراکنده سنتي و بادي، فيدرها و تقويت پست، مساله برنامه ريزي توسعه به صورت يک مساله دو سطحي فرمول بندي گرديده است. سطح اول مربوط به برآورد هزينه اقتصادي و زيست محيطي برنامه توسعه در سطح برنامه ريزي و سطح دوم مربوط به برآورد همين هزينه ها در سطح بهره برداري است. مکان، ظرفيت، نوع و زمان احداث توليدات پراکنده سنتي و تجديدپذير، فيدرها و پست در سطح اول تعيين مي گردد و اين اطلاعات به سطح دوم ارسال مي شود. با درنظر گرفتن اين اطلاعات، در سطح دوم هزينه بهره برداري بهينه تعيين مي گردد. به عبارت ديگر، در اين سطح شرکت توزيع به تعيين ديسپاچ بهينه واحدها و خريد بهينه برق از شبکه بالا دست براي تامين بار مشترکان مي پردازد. اين ديسپاچ بگونه اي تعيين مي گردد که هزينه بهره برداري شبکه توزيع کمينه گردد. در نهايت برنامه توسعه بهينه با در نظر گرفتن هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري تعيين مي شود. پس از مدل سازي مساله، الگوريتمي مبتني بر بهينه سازي اجتماع ذرات براي حل مدل ارائه مي شود. در نهايت، کارايي مدل پيشنهادي بر روي يک شبکه نمونه مورد بررسي قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: شبکه توزيع، توليدات پراکنده، واحدهاي بادي، بهينه سازي اجتماع ذرات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی