نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی توان رسوبزایی درخساره های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر (مطالعه موردی آران – کاشان)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ايازي زهرا,مصباح زاده طيبه,احمدي حسن,مشهدي ناصر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي توان رسوبزايي رخساره هاي ژئومورفولوژي با استفاده از تونل باد و مدل اريفر در منطقه (کاشان)، در ابتدا مطالعات فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، ژئومورفولوژي، مطالعات مربوط به باد صورت گرفت. و در ادامه با استفاده از مدل اريفر و تونل باد اقدام به برآورد ميزان فرسايش شد در مدل اريفر با مقايسه رخساره ها مي توان گفت که پايدارترين رخساره، رخساره اراضي کشاورزي و حساس ترين رخساره، رخساره پهنه ها و تپه هاي ماسه اي مي باشند. بررسي هاي به عمل آمده بااستفاده از مدل اريفر در منطقه کاشان نشان مي دهد که شدت فرسايش و توليد رسوب در رخساره تپه ماسه اي مي باشد. نتايج برآورد شده از تونل باد نشان مي دهدکه بيشترين سرعت آستانه فرسايش در شرايط طبيعي متعلق به پوسته هاي سخت و خشک دشت رسي و بعد به اراضي پفي و اراضي کشاورزي – رسي مي باشد وکمترين سرعت آستانه فرسايش متعلق به خاک هاي ريز دانه لومي – شني دشت سر پوشيده با بافت تقريبا يکنواخت است که به دليل عدم سيماني شدن و سطح صاف و هموار به راحتي تحت تاثير نيروي برشي باد قرار گرفته و از جا کنده مي شوند. نتايج و برآورد شدت فرسايش بادي به وسيله دستگاه سنجش فرسايش بادي نشان مي دهد که پايدارترين رخساره، رخساره دشت رسي و اراضي پفي مي باشند که کلاس فرسايشي I را به خود اختصاص داده اند و حساس ترين رخساره ها رخساره هاي پهنه هاي ماسه اي همراه با پوشش سنگريزه اي و دشت رسي_ تپه ماسه اي مي باشد.

 
کلید واژه: فرسايش بادي، مدل اريفر، دستگاه سنجش فرسايش بادي، رخساره هاي ژئومرفولوژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 111   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی