برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه جنسیتی الگوهای گذران اوقات فراغت در میان جوانان شهر شیراز و رابطه آن با انواع سرمایه ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عنايت حليمه,حسيني مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي اوقات فراغت و سبك زندگي جوانان
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  وزارت ورزش و جوانان
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ي جنسيتي الگوهاي گذران اوقات فراغت در ميان جوانان شهر شيراز و رابطه آن با انواع سرمايه ها انجام شده است. اين مطالعه به روش کمي (پيمايش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماري آن شامل کليه جوانان شهر شيراز مي باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول لين، با سطح اطمينان 95 درصد، 400 نفر برآورد گرديد و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. در اين پژوهش، ابتدا فعاليت هاي گذران اوقات فراغت توسط تحليل عامل به چهار الگوي فراغتي دانش و آموزش محور، معنويت محور، تعامل محور، و رسانه محور تقسيم شدند. سپس فعاليت هاي فراغتي به دو شيوه ديگر نيز از هم تفکيک شدند. اول، الگوي فراغتي فعالانه و منفعلانه و دوم، الگوي فراغتي درون خانه و بيرون خانه. در مجموع نتايج پژوهش نشان داد كه دختران و پسران در الگوهاي فراغتي رسانه محور، فعالانه و بيرون از خانه با يکديگر تفاوت دارند. همچنين در هر دو جنس، رابطه سرمايه اجتماعي با همه الگوهاي گذران اوقات فراغت به جز الگوي رسانه محور، منفعلانه و درون خانه معنادار بود. سرمايه اقتصادي در هر دو جنس تقريبا با همه ي الگوهاي فراغتي رابطه معنادار نداشت و شاخص هاي سرمايه فرهنگي به جز دينداري، با بيشتر الگوهاي فراغتي رابطه معنادار نشان داد. همچنين يافته ها حاکي از آن بود که زنان طبقات مختلف، تنها در الگوي فراغتي فعالانه و بيرون خانه با هم تفاوت داشتند درحالي که مردان طبقات مختلف در الگوهاي فراغتي تعامل محور، فعالانه، منفعلانه و فراغت بيرون از خانه با هم تفاوت داشتند. تحصيلات نيز تنها در بين زنان توانسته بود تمايزاتي در الگوي فراغتي آنها ايجاد نمايد.

 
کلید واژه: اوقات فراغت، جوانان، جنسيت، فراغت رسانه محور، فراغت تعامل محور، فراغت معنويت محور، فراغت دانش و آموزش محور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی