برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اعتبار سنجی کاربرد روش هندسه فرکتال در تعیین حد آستانه آنومالی ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 چاپان (استان کردستان)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرخه خديجه,شايسته فر محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

تعيين حد آستانه اي در پردازش داده هاي ژئوشيميايي بسيار حائز اهميت است و مبناي بسياري از تحليل هاي بعدي مي باشد. استفاده از روش هاي ساختاري تعيين حد آستانه اي مي تواند نتايج دقيق تري حاصل کند، چرا که در اين روش ها آنومالي نقاط به صورت منفرد در نظر گرفته نمي شود و ناهنجاري ها داراي ارتباط فضايي باهم مي باشند. هدف اين پژوهش بررسي روش هندسه فرکتال جهت تعيين حد آستانه اي آنومالي با استفاده از داده هاي ژئوشيميايي آبراهه اي در منطقه چاپان است. در اين راستا پس از آماده سازي و پيش-پردازش داده ها با استفاده از روش رابطه عيار-مساحت بعد فرکتالي الگوهاي ژئوشيميايي عناصر Au، Cu، As، Pb، Zn Ba تعيين شد. سپس به کمک نمودار تمام لگاريتمي آن، حد آستانه اي مشخص گرديد و در نهايت با حدآستانه اي بدست آمده از روش غيرساختاري مقايسه گرديد. نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است که حد آستانه اي بدست آمده از روش هندسه فرکتال اغلب مقادير بين حدود آستانه اي ممکن و احتمالي بدست آمده از روش غيرساختاري را دارد و مقدار آن منطقي تر است. به گونه اي که هم نقاط آنومال کمتري از دست مي رود و هم محدوده هاي ناهنجاري وسعت زيادي ندارد.

 
کلید واژه: هندسه فرکتال، حد آستانه اي، رابطه عيار- مساحت، آنومالي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی