برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استنتاج یک اثر چند متغیره ژئوشیمیایی به منظور شناسایی آنومالی های مس پورفیری در منطقه طارم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: معظم سحر,آقاجاني حميد,يوسفي مهيار,رضايي محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ژئوشيمي رسوبات آبراهه يکي از روش هاي موثر براي شناسايي مناطق اميد بخش معدني است. در مواردي که نوع کاني سازي مورد جستجو مشخص است از انجام آناليز فاکتوري مرحله اي و انتخاب فاکتورهاي کليدي مي توان به عنوان يک روش چند متغيره ژئوشيميايي براي شناسايي آنومالي ها استفاده نمود. در مطالعه حاضر از اين روش و همچنين محاسبه شاخص هاي احتمالي کاني سازي ژئوشيميايي (GMPI)، براي پي جويي ذخاير مس پورفيري و جداسازي مقادير آنومالي از زمينه رسوبات آبراهه اي در ورقه 100000/1 طارم استفاده شده است. GMPI يک وزن است که به نمونه هاي ژئوشيميايي تعلق مي گيرد. در اين روش داده ها با استفاده از يک تابع لجستيکي، از يک بازه نامحدود به محدوده بين 0 و 1 انتقال داده مي شوند. از آنجا که ممکن است چندين متغير ژئوشيميايي پيش گوي يک تيپ کاني سازي وجود داشته باشد بنابراين لازم است همه ترکيب هاي چند عنصري بدست آمده با يکديگر تلفيق شوند. در مقاله حاضر با استفاده از عملگرهاي "AND" و "OR" فازي نقشه هاي پيشگوي مختلف تلفيق شده و مدل بدست آمده به عنوان يک نقشه ژئوشيميايي به منظور پي جويي پتانسيل معدني مس پورفيري معرفي گرديد.

 
کلید واژه: اثر ژئوشيميايي چند متغيره، رسوبات آبراهه اي، مس پورفيري، طارم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی