برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میکروفاسیس ها و فرایندهای دیاژنزی با نگرشی بر پتاسینل مخزنی آهک های اربیتولین دار کرتاسه زیرین در ‏جنوب اصفهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحيم پوربناب حسين,قره باغي آرش,معيني مرصاد,يزدي مقدم محسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

نهشته هاي اربيتولين دار کرتاسه زيرين در منطقه سروستان در جنوب اصفهان، شباهت و خويشاوندي نزديکي (از نظر سن، ويژگي هاي ‏رخساره اي و توالي هاي پاراژنزي) با رخساره هاي کرتاسه زيرين (داريان) سازندهاي زاگرس، نشان مي دهند. از همين رو، پژوهشگران ‏صنعت نفت مطالعات زمين شناختي و پتروفيزيکي خود را به منظور اکتشاف و توسعه ميادين هيدروکربوري، بر روي اين نهشته ها آغاز ‏کرده اند. اين پژوهش نيز در راستاي همين هدف انجام گرديده و ويژگي هاي رخساره اي و دياژنزي نهشته هاي اربيتولين دار کرتاسه را در ‏اين ناحيه، مورد ارزيابي قرار داده است. لذا، بر اساس مطالعات پتروگرافي تعداد 10 رخساره شناسايي گرديد که متعلق به 6 کمربند ‏رخساره اي با فيزيوگرافي نوع رمپ مي باشند. رخساره هاي مربوط به دو زير محيط شول و لاگون درياي باز (کانال) بيشترين فراواني را ‏داشته اند که اين امر ناشي از تاثير شديد جريان هاي دريايي و حرکت هاي رفت و برگشتي امواج بر روي پلاتفرم مذکور در زمان نهشت ‏رخساره ها، صورت گرفته است. در ادامه با استفاده از روش روابط بافتي، توالي هاي دياژنزي و ترتيب وقوع آنها تعيين گرديده که ‏مربوط به سه مرحله ائوژنتيک، مزوژنتيک و تلوژنتيک مي باشند که توالي هاي مورد نظر پس از رسوبگذاري در طول زمان از اين محيط-‏ها تاثير پذيرفته اند. به طور کلي گستره عملکرد فرايند هاي دياژنزي مخرب سيستم هاي منفذي بسيار بيشتر و غالب تر از فرايند هاي مولد ‏کيفيت مخزني، بوده است.‏

 
کلید واژه: اربيتولين، نهشته هاي کرتاسه، دياژنز، رخساره، کيفيت مخزني، سيستم منفذي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی