برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی رفتار لرزه ای شمع در خاک های دانه ای اشباع با استفاده از روش المان محدود (2)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهمني پرنيا*,دهقاني مسعود
 
 *دانشگاه هرمزگان، دانشکده فني و مهندسي
 
عنوان همایش: مسابقه كنفرانس بين المللي جامع علوم مهندسي در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه فرهنگي هنري چشم انداز فردا، دانشگاه تبريز، دانشگاه گيلان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

عملکرد شمع ها در خاک هاي سست اشباع تحت بار لرزه اي به دليل اثرات افزايش فشار آب حفره اي در خاک اشباع مساله مهمي مي باشد. کاهش مقاومت و سختي خاک به علت ضعيف بودن خاک و يا روانگرايي ممکن است موجب توسعه ممان خمشي بزرگ و نيروهاي برشي در شمع شود، که احتمالا منجر به آسيب شمع مي شود. اهميت آسيب هاي مرتبط با سستي خاک و روانگرايي به پي هاي شمعي توسط زمين لرزه عمده که در طول سال هاي گذشته رخ داده است به وضوح نشان داده شده است. در اين مطالعه اثر حرکت جانبي خاک ناشي از زلزله در شمع قرار گرفته شده در يک پروفيل متشکل از سه لايه خاک دانه اي مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه حاضر بروش عددي انجام شده است. مطالعه پارامتريک بر روي مدل در لايه هاي خاک و نسبت L / D شمع انجام شده است. تحليل ديناميکي براي سطوح مختلف آب زير زميني و نيز نسبت هاي مختلف L / D و تغيير در برخي پارامترهاي خاک انجام شده است. در هر مورد، لنگر خمشي و جابجايي مختلف با عمق شمع مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مطالعه، به اين نتيجه رسيديم که براي يک شيب ثابت و عمق ثابت لايه خاک، جابجايي جانبي و ممان خمشي شمع در خاک هاي اشباع افزايش يافته و با پايين آوردن سطح آب زيرزميني اين مقادير کاهش مي يابند و با افزايش نسبت L / D جابجايي جانبي و ممان خمشي شمع به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد. و همچنين افزايش زاويه اصطکاک خاک تا مقدار مشخص تاثير چنداني بر جابجايي جانبي و ممان خمشي شمع ندارد.

 
کلید واژه: تحليل لرزه اي، رفتار شمع، روش عددي، مدل رفتاري خاک-شمع، Plaxis
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی