نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه روش فرکتال و MAD در جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای برگه 1:100000 پاریز

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: گله سنجاني آتنا,طباطبايي سيدحسن,يوسفي مهيار
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جدايش آنومالي هاي ژئوشيمي از زمينه يک موضوع اساسي در زمينه اکتشافات ژئوشيميايي است. در اين راستا روش هاي مختلفي به کار گرفته شده اند. در اين مطالعه، روش آمار کلاسيک انحراف مطلق از ميانه (MAD) و فراکتال غلظت – مساحت، (C-A)، براي شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي کاني سازي مس در 253 نمونه از رسوبات آبراهه اي منطقه پاريز در استان کرمان واقع جنوب شرق ايران به کار گرفته شده است. همچنين، جهت حذف اثر مولفه سنژنتيک، نقشه حوضه هاي آبريز با توجه به مدل ارتفاعي رقومي (DEM) منطقه تهيه و نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه در سيستم UTM رقومي گرديد و غلظت تک عنصري زمينه محلي ناشي از ليتولوژي براي هر نمونه حوضه آبريز، از روش ميانگين وزن دار تخمين زده شده و سپس غلظت باقي مانده براي هر حوضه آبريز محاسبه گرديده است. در ادامه تنها مقادير مثبت باقي مانده، مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت دو نقشه توزيع آنومالي هاي ژئوشيميايي بر اساس روش MAD و فرکتال (C-A) ايجاد شد و مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد روش ساختاري فرکتال غلظت- مساحت (C-A) به دليل توجه به اثر ديگر نمونه ها بر روي يک نمونه موجب افزايش شدت هاله ژئوشيميايي شده است. بنابراين اين روش در نقشه برداري آنومالي هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي عملکرد بهتري نسبت به روش غير ساختاري MAD نشان داد.

 
کلید واژه: آنومالي هاي ژئوشيميايي، رسوبات آبراهه اي، انحراف مطلق ميانه، فرکتال، پاريز، کاني سازي مس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی