برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي ژئوشيميايي و زيست محيطي فلزات سنگين در رسوبات زيرسطحي درياچه طشک، استان فارس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرهنگ آرزومان,منصف رضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي تخصصي علوم و زمين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي علوم و زمين
زمان:  1394دوره 34
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ناحيه مورد مطالعه (درياچه طشک) در جنوب آباده طشک و 160 کيلومتري شرق شيراز قرار دارد که پارامترهاي زمين شيميايي فلزات سنگين در رسوبات زير سطحي درياچه طشک و وضعيت آلودگي آن بررسي شده است. بنابراين 23 گمانه بوسيله دستگاه auger در اطراف درياچه حفر و 221 نمونه برداشت و غلظت عناصر محاسبه شد. در ادامه وضعيت همبستگي بين عناصر با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره مانند ضريب همبستگي پيرسون و تحليل مولفه اصلي بررسي شد. همينطور ضريب غني شدگي، شاخص زمين انباشت، ضريب آلودگي و درجه آلودگي اصلاح شده رسوبات به 14 عنصر، As، Cd، Co، Cr، Cu، Mn، Mo، Ni، P، Pb، S، U، V، Zn محاسبه و تحليل شد. محاسبه ضريب غني شدگي نشان ميدهد که همه عناصر به جزء گوگرد با درجه آلودگي کمتر از 1، شدت غير آلوده دارند و در کل رسوبات درياچه طشک از نظر کيفيت زيست محيطي غيرآلوده است. محاسبه ضريب آلودگي نشان ميدهد عناصر U و S مقادير ميانگين بيشتر از يک داشته و داراي شدت آلودگي متوسط مي باشند اما ساير عناصر غير آلوده يا شدت آلودگي اندک دارند. بر اساس محاسبه درجه آلودگي اصلاح شده، رسوبات درياچه از نظر کيفيت زيست محيطي، با درجه آلودگي کمتر از 1.5 در محدوده غيرآلوده تا آلودگي بسيار اندک طبقه بندي ميشود. نتايج حاصل از تحليل هاي آماري نشاندهنده زمين زاد بودن منشاء فلزات سنگين و نقش ترکيب شيميايي سازندهاي زمين شناسي ناحيه است که اطراف درياچه طشک را در بر ميگيرد.

 
کلید واژه: ارزيابي، ژئوشيميايي، زيست محيطي، فلزات سنگين، آلودگي، مغزه رسوبي، پراکندگي، درياچه طشک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 90   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی