برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پالئواکولوژي، تکامل محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند جهرم در ناحيه بندرعباس (جنوب شرق حوضه زاگرس)

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: زهدي افشين*,معلمي سيدعلي,موسوي حرمي سيدرضا,محبوبي اسداله,نيك انديش عباسعلي
 
 *گروه زمين شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد
 
عنوان همایش: همايش انجمن ديرينه شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ديرينه شناسي ايران
زمان:  1392دوره 7
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در بخش هاي جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس، توالي کربناته سازند جهرم عمدتا از فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ (به عنوان مثال نوموليتيدها، آلوئولينيدها و اربيتوليتيدها، بعد از تغييرات زيستي قابل توجه در انتهاي پالئوسن) به همراه ديگر ذرات اسکلتي (نظير جلبک سبز) و ندرتا غيراسکلتي (نظير پلوئيد) تشکيل شده است. در اين سازند بر مبناي فراواني و توزيع فرامينيفرها و ديگر اجزاء موجود در رخساره هاي مختلف، عمق حوضه رسوبي و درنتيجه نوع زير محيط حوضه رسوبي قديمه تعيين گرديده است. آناليز رخساره ها و مشاهدات صحرايي از توالي هاي کربناته آب هاي کم عمق ائوسن (سازند جهرم)، در بخش هاي جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس و آناليز بعدي اطلاعات پالئواکولوژي سبب فراهم آوردن اطلاعات جديدي از تکامل اجزاء زيستي و مورفولوژي پلت فرم کربناته در طول ائوسن در جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس شده است. اين سازند در ناحيه بندرعباس از 6 رخساره رسوبي تشکيل شده است. بخش هاي قاعده اي سازند جهرم در اين ناحيه، در يک پلت فرم کربناته از نوع رمپ با انتهاي پرشيب (با توجه به وفور ساختارهاي کانالي عظيم، جريان هاي خرده سنگي و مقدار زيادي از کربنات هاي حمل شده و نابرجا از بخش هاي کم عمق حوضه به آب هاي عميق تر)، رسوبگذاري نموده است، و در طول زمان، اين پلت فرم کربناته به نوع رمپ با شيب ملايم، (بر اساس نبود ته نشست هاي توربيدايتي، نبود رخساره هاي ريفي، و تغييرات تدريجي رخساره ها به يکديگر)، تکامل يافته است. در بخش هاي سنگ آهک فوقاني اين سازند، يک سکانس رسوبي رده سوم قابل شناسايي است که در بالا توسط مرز سکانسي نوع اول (سطح فرسايشي) از رسوبات سازند رازک تفکيک مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی