برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی خطر زمین لرزه به روش آماری در منطقه کوه کورخود (شمال شرق ایران)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شركاء سعيد,غلامي ابراهيم,يساقي علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش تخصصي كاربرد رياضيات در علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، دانشگاه شيراز
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به وقوع زلزله هاي متعدد ويرانگر، فلات ايران يکي از مناطق فعال از نظر لرزه خيزي به شمار مي رود. ايران بخشي از کمربند زلزله خيز آلپ- هيماليا است. بنابراين مطالعه و بررسي زلزله خيزي مناطق مختلف ايران امري لازم و بديهي به نظر مي رسد. در مطالعه حاضر، لرزه خيزي خطر زلزله در مرکز نقشه زمين شناسي کوه کو

رخود (55°30' تا 57° خاوري و 36° تا 37° شمالي) با استفاده از روش هاي آماري- احتمالي ارزيابي شده است. به اين ترتيب که تعيين زلزله در منطقه با استفاده از آمار زمين لرزه هايي که در گستره اي به شعاع 150 کيلومتري روي داده اند، نسبت به احتمال وقوع زلزله با بزرگي مشخص در آينده اقدام مي شود. هدف از اين روش برآورد احتمال وقوع زلزله هاي با بزرگي مشخص (بزرگتر از 3 ريشتر) در يک منطقه مي باشد.
با استفاده از رابطه بزرگي و فراواني زمين لرزه ها در منطقه، زمين لرزه هاي در بازه
(M: 3-3.9) معادل 45.6 درصد از فراواني را به خود اختصاص مي دهد. با توجه به نمودار درصد فراواني سال وقوع زمين لرزه، 41.7 درصد از زمين لرزه-هاي اين منطقه در بين سال هاي 2000-2013 رخ داده است. يکي از مهمترين روابطي که امروزه در تحليل خطر زلزله مورد استفاده قرار مي گيرد رابطه اي است که بر اساس قانون گوتنبرگ - ريشتر تعيين مي گردد. بر طبق اين رابطه فرمول لرزه خيزي حاصل شده است که مقادير پارامترهاي لرزه اي برابر a=2.9 و b=0.71 مي باشد. بر اين اساس دوره بازگشت زمين لرزه ها با بزرگي 3 برابر با 0.17 سال و زمين لرزه با بزرگي 7، برابر با 117.49 سال بدست آمده است. همچنين بزرگي زمين لرزه براي عمر مفيد سازه در بازه 25، 50، 75 و 100 سال با درصد احتمال وقوع مشخص محاسبه گرديد که طبق آن براي احتمال 5 درصد و عمر مفيد سازه 100 سال، بيشترين بزرگي زمين لرزه با مقدار (MMAX=7.53)، و براي احتمال 64 درصد و عمر مفيد سازه 25 سال، کمترين بزرگي زمين لرزه با مقدار (MMIN=4.86) بدست آمد.

 
کلید واژه: روش آماري- احتمالي، خطر زمين لرزه، تابع توزيع گوتنبرگ- ريشتر، نقشه کوه کورخود، شمال شرق ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 266   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی