برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان شیوع آسیب و ایمنی در ورزش کاراته

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رحيمي مصطفي,حلب چي فرزين,قاسمي كهريزسنگي غلامعلي,رييسي جليل
 
 
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

كاراته از محبوب ترين ورزش هاي رزمي در كشور محسوب مي شود. با توجه به سطح بالاي برخورد در اين رشته ورزشي، توجه به شيوع و توزيع آسيب هاي آن از اهميت زيادي برخوردار است. با اين حال اكثر افراد جامعه ورزش كاراته را ورزشي خشن و پر آسيب مي پندارند. لذا در اين مطالعه ما با بررسي ميزان شيوع، شدت و نوع آسيب ها در سه تحقيق مختلف ميزان ايمني ورزش كاراته را مقايسه و بررسي خواهيم كرد.
روش تحقيق :تحقيق حاضر، تحقيقي توصيفي-پيمايشي است كه در آن شيوع، شدت و نوع آسيب هاي رخ داده در كاراته كاهاي شهر اصفهان، كاراته كاهاي حرفه اي شركت كننده در نهمين دوره مسابقات جام بين المللي وحدت و دوستي و كاراته كاهاي شركت كننده در مسابقات انتخابي تيم ملي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است. جامعه آماري در اين تحقيق را كليه كاراته كاهاي مرد (480 نفر) حاضر در مسابقات مذكور تشكيل داده اند. در تحقيق كاراته كاهاي شهر اصفهان آسيب هاي اتفاق افتاده در حين مسابقه و حين تمرين به صورت گذشته نگر در طي دو سال گذشته و از طريق مصاحبه ثبت شده است. اما در دو تحقيق ديگر آسيب هاي اتفاق افتاده در حين مسابقه ثبت شده است. براي جمع آوري اطلاعات در اين دو مسابقه اخير از فرم ثبت آسيب استفاده شد. در اين فرم اطلاعاتي لازم در مورد شدت آسيب و نوع آسيب ثبت شد.
يافته ها: در كاراته كاهاي شهر اصفهان بيشترين ميزان آسيب ها، آسيب هاي خفيف (43%) بودند. در مسابقات بين المللي جام وحدت و دوستي و انتخابي تيم ملي نيز ميزان آسيب هاي خفيف بسيار بيشتر از آسيب هاي متوسط و شديد بود و به ترتيب 80% و 78.8% گزارش شده است. در کاراته کاهاي اصفهان ميزان شيوع آسيب 4.35 آسيب در هر 1000 ساعت تمرين و مسابقه بود. در مطالعه آسيب در مسابقات بين المللي جام وحدت و دوستي ميزان شيوع آسيب 31/ آسيب در هر مسابقه بود و ميزان شيوع آسيب در مسابقات انتخابي تيم ملي 157/ آسيب در هر مسابقه بود. بيشترين نوع آسيب در تحقيق جام بين المللي وحدت و دوستي ضرب ديدگي و بعد از آن خونريزي بود. در اين رقابت ها فقط 1 مورد شكستگي ساعد گزارش شد. در مسابقات انتخابي تيم ملي بيشترين نوع آسيب اتفاق افتاده مربوط به ضرب ديدگي (44.9%) و پس از خونريزي (38.8%) است. در کاراته کاهاي شهر اصفهان، ضرب ديدگي و کوفتگي (25%) بيش از ساير انواع ذکر شده است.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان شيوع گزارش شده به نظر نمي رسد كه آسيب هاي كاراته در قياس با بسياري ديگر از رشته هاي ورزشي شيوع بيشتري داشته باشد. همچنين اكثر آسيب ها در كاراته از شدت خفيف و ملايمي برخوردار هستند و مي توان اين اطمينان را به ورزشكاران و والدين داد كه اين ورزش برخلاف تصور عمومي مبني بر خشن و پر برخورد بودن، از ايمني نسبتا مناسبي برخوردار است.

 
کلید واژه: كاراته، آسيب ورزشي، شيوع
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 272   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی