برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

وضعیت نگرش و رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمس محسن,رشيديان آرش,شجاعي زاده داوود,مجدزاده سيدرضا,منتظري علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

طراحي مداخلات اثربخش براي اصلاح رفتارهاي خطرناك رانندگي در استفاده كنندگان از جاده ها و خيابان ها، به ويژه رانندگان وسايل نقليه بدون اطلاع از وضعيت نگرش و رفتارهاي آن ها امكان پذير نيست. با تعيين وضعيت نگرش و رفتاري رانندگان، دسته بندي دقيق تري براي شناسايي گروه مخاطب اختصاصي برنامه ها و نيز تهيه مواد و مداخلات مناسب براي آن ها عملي خواهد بود.
روش كار: اين مطالعه مقطعي توصيفي-تحليلي در ارديبهشت سال 1387 و با استفاده از پرسش نامه سنجش نگرش و رفتارهاي خود گزارشي و بررسي فهرست مشاهده رفتارهاي خطرناك رانندگي انجام شد. با انتخاب هدفمند دو منطقه 6 و 4 شهر تهران كه بر اساس آمار پليس راهنمايي و رانندگي در سال قبل، بيشترين ميزان تصادفات رانندگي در بين خودروهاي سواري كرايه را به خود اختصاص داده بودند، داده هاي مربوط به رانندگان تاكسي خطي منتخب اين دو منطقه جمع آوري شد.
يافته ها: تحليل نتايج حاصل از پرسش نامه ها و بررسي فهرست ها نشان داد كه نگرش رانند گان در دو منطقه انتخاب شده وضعيت مطلوبي دارد و بيشتر رانندگان تاكسي دو منطقه گزارش كردند كه هميشه يا بيشتر اوقات رفتارهاي خطرناك رانندگي را انجام نمي دهند نگرش مثبت نسبت به ترك رفتارهاي خطرناك، در رانندگان تاكسي تنها با سابقه رانندگي آنان رابطه معني دار داشت و بين رفتار خود گزارشي اين رانندگان و تحصيلات آنها نيز رابطه معني دار معكوس مشاهده شد. نوع رفتارهاي خطرناك رانندگي مشاهده شده رانندگان در زمانهاي مختلف روز متفاوت بود و سه رفتار خطرناك استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگي، رعايت نكردن فاصله مناسب با خودرو جلويي و رانندگي نكردن بين خطوط شايع تر از ساير رفتارها مشاهده شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه لزوم توجه به انتخاب گروه مخاطب اختصاصي براي برنامه هاي اصلاح رفتارهاي خطرناك رانندگي بر اساس سابقه رانندگي، تحصيلات و رفتار خطرناك رانندگي شايع را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: رفتارهاي خطرناك رانندگي، نگرش، رفتار خودگزارشي، رفتار مشاهده اي، رانندگان تاكسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی