برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: متولي عاطفه*
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي روان درمانگري گروهي با رويکرد تحليل رفتار متقابل بر راهبردهاي مقابله با استرس و تاب آوري دانشجويان انجام شده است.
روش:جامعه آماري پژوهش را کليه دانشجويان موسسه آموزش عالي کاووش محمود آباد که تعدا آنها 400 نفر است تشکيل مي دهد. طرح پژوهش، از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و ابزار مورد استفاده آن، مقياس تاب آوري کانر- ديويدسون
(CD-RIS) و پرسشنامه راهبردمقابله با استرس لازاروس ميباشد.. براي تعيين حجم نمونه، با توجه به جدول کرجسي مورگان (1972) 196 نفر به عنوان نمونه اوليه انتخاب و به پرسشنامه هاي تاب آوري (کانر- ديويدسون) و مقابله با استرس (لازاروس) پاسخ دادند که از ميان آنها 45 نمره پايين تر از نقطه برش در پرسشنامه ها (نمره 48 براي تاب آوري و نمره 40 براي مقابله با استرس) به دست آوردند. از اين تعداد، 24 نفر به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش طي 12 جلسه (هر جلسه 90 دقيقه)، هفته اي يکبار در موسسه آموزش عالي غير انتفاعي کاووش محمود آباد به آموزش روان درماني بارويکرد تحليل رفتار متقابل دعوت و آموزش هاي لازم را دريافت کردند در حالي که در گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد که روان درماني گروهي با رويکرد تحليل رفتارمتقابل بر راهبرد هاي مقابله با استرس دانشجويان در سظح
P<0.01 معني دار بوده است.
نتايج: نتايج بدست آمده از تحليل داده ها نشان داد که روان درماني گروهي با رويکرد تحليل رفتار متقابل باعث افزايش سطح تاب آوري دانشجويان گروه آزمايش، در مقايسه با گروه کنترل شده است
.

 
کلید واژه: تحليل رفتار متقابل، روان درماني گروهي، راهبردهاي مقابله با استرس، تاب آوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 124   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی