برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی آموزش خوش بینی بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نريماني بهاره*,متولي عاطفه
 
 *مرکز مشاوره آوين، شهرستان محمودآباد
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي آموزش خوش بيني بر سلامت روان و بهزيستي ذهني دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد تنکابن صورت گرفت. نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد تنکابن که تعدا آنها 300 نفر مي باشد تشکيل مي دهد. براي تعيين حجم نمونه، با توجه به جدول کرجسي مورگان (1972)، ابتدا 169 نفر به عنوان نمونه اوليه با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. و به پرسشنامه هاي سلامت روان و بهزيستي ذهني پاسخ دادند. که از ميان آنها 45 نفر با توجه به نقاط برش پرسشنامه (نمره 40 براي سلامت روان ونمره 40 براي احساس بهزيستي ذهني) داراي سلامت روان و بهزيستي ذهني پايين بودند. از اين تعداد، 30 نفر به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به همين روش در دو گروه آزمايش و منترل (هر گروه 15 نفر) جايگزين شدند.گروه آزمايش طي 8 جلسه (هر جلسه 90 دقيقه)، هفته اي يکبار آموزش خوش بيني را دريافت نمودند و درمورد گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت.براي تحليل داده ها از تحليل کوواريانس استفاده شده است.يافته ها نشان داد آموزش خوشبيني بر سلامت روان و بهزيستي ذهني دانشجويان در سطح (P<0.01) موثر بوده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد آموزش خوش بيني بر سلامت روان و بهزيستي ذهني دانشجويان دختر اثر بخش بوده است.

 
کلید واژه: خوش بيني، سلامت روان، بهزيستي ذهني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی