نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی، بر کاهش کیفیت کمپوست «مطالعه موردی: کارگاه کمپوست سازی شهر کرج»

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: داوري علي*,موسوي سيدحسن,شريفان حميدرضا
 
 *گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت پسماند
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 

باتري هاي مصرف شده در وسايل الکتريکي خانگي که حاوي عناصر سنگين هستند يکي از مهمترين آلوده کننده ها براي محيط زيست مي باشند. از آنجايي که در ايران تا به حال هيچ تدابيري براي اين نوع آلوده کننده ها انديشه نشده و بدون برنامه ريزي وارد پسماندهاي جامد شهري مي شوند، به همين منظور در اين مطالعه ميزان اثر پسماندهاي شهري حاوي باتري هاي مصرف شده بر کاهش کيفيت کمپوست توليد شده در کارگاه کمپوست سازي شهر کرج بررسي گرديده است. به منظور مطالعه مقدار عناصر سنگين در کمپوست نمونه هايي از کمپوست برداشته شد. نمونه هاي برداشته شده در آزمايشگاه در مرحله اول با کوبيدن و الک کردن (الک شماره 40)، ذرات کمپوست به اندازه هاي يکسان تبديل مي شود. براي اندازه گيري غلظت فلزات سنگين ابتدا بايد از آنها عصاره گيري کرد و در نهايت غلظت هاي عناصر آنها با دستگاه اسپکتروسکوپي جذب اتمي اندازه گيري مي شوند. نتايج حاصل نشان دهنده غلظت هاي بالايي از عناصر سنگين مانند نيکل (Ni)، کادميوم (Cd)، روي (Zn)، جيوه (Hg) و غيره در کمپوست توليدي در کارگاه مورد بررسي مي باشد. دليل اصلي پايين بودن کيفيت کمپوست به اين مهم بر مي گردد که غلظت عناصر سنگين در کمپوست از حداکثر غلظت قابل قبول وجود فلزات سنگين در خاک کشاورزي بالا مي باشد. غلظت هاي مشاهده شده از عناصر سنگين، همبستگي مثبتي با ميزان مصرف انواع باتري در ايران را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: باتري هاي مصرف شده خانگي، عناصر سنگين، کمپوست، کرج
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی