برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی آگاهی دانش آموزان مقطع ابتدایی در زمینه سبک زندگی سالم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: انصاري اعظم*
 
 *آموزش و پرورش شهرستان خمين
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

تغذيه مناسب و متنوع و انجام رفتارهاي بهداشتي سالم از اساسي ترين پايه هاي سلامت دانش آموزان مي باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان در مورد شيوه زندگي سالم و رفتارهاي تغذيه اي و بهداشتي در مقطع ابتدايي شهر خمين مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصيفي از نوع مقطعي مي باشد که در فصل بهار سال 1395 طراحي و اجرا شد. نمونه مورد بررسي 320 دانش آموز از مدرسه ابتدايي شهرستان خمين مي باشد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه نظام مراقبت مدرسه محور سلامت دانش آموزان بوده که دوبخش آن(بخش رفتارهاي تغذيه اي و بهداشتي) پس از تاييد روايي و پايايي آن مورد استفاده قرار گرفت
.
پس از تکميل پرسشنامه ها، براي تجزيه و تحليل اطلاعات، داده ها وارد نرم افزار آماري
SPSS نسخه 16 شده و از آمار توصيفي(جداول فراواني، ميانگين و انحراف از معيار) و آزمون آماري استنباطي کاي اسکوئر استفاده شد. يافته ها: بيش از 18 درصد از دانش آموزان هميشه صبحانه نمي خوردند. بيش از 48 درصد از دانش آموزان حداقل يکبار از نوشابه هاي گاز دار در روز مصرف مي کردند، بيش از 64 درصد آنها طي هفت روز گذشته حداقل يکبار از غذاهاي آماده مصرف مي کردند. تنها 14 درصد از دانش آموزان هميشه دست هاي خود را قبل از خوردن غذا مي شستند.کمتر از 8 درصد از دانش آموزان حاضر در اين مطالعه در زمينه هاي مختلف بهداشت تغذيه و بهداشت فردي طي کلاس هاي خود آموزش ديده بودند.
برنامه ريزي و طراحي برنامه هاي آموزشي مناسب در جهت پرهيز از غذاهاي آماده، بي کيفيت وسرشار از چربي و نمک و بطور کلي شيوه زندگي سالم و بهداشت فردي براي دانش آموزان ضروري به نظرمي رسد
.

 
کلید واژه: شيوه زندگي، تغذيه، دانش آموزان، آگاهي، مدرسه، رفتارهاي بهداشتي، سلامت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 389   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی