برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه ادراک از رهبری اخلاقی و رفتارهای مدنی سازمانی در سازمان های ورزشی شهر اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمودي ساغر,نظري رسول,شاه طالبي بدري
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 3
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پژوهش حاضر با هدف تحليل رابطه ادراک از رهبري اخلاقي و رفتارهاي مدني سازماني در سازمان هاي ورزشي شهر اصفهان انجام شد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و روش آن توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق حاضر را، کليه مديران ورزشي شهر اصفهان تشکيل دادند. که مشتمل بر 100 نفر بوده اند. جهت تعيين حجم نمونه، بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران (80) نفر به روش نمونه گيري در دسترس در نظر گرفته شدند. و به ازاي هر مدير، سه کارمند متناظر بصورت تصادفي از آن سازمان جهت تکميل پرسشنامه رهبري اخلاقي انتخاب گرديد. که مشتمل بر 240 نفر بوده اند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه 41 سوالي رهبري اخلاقي عمادي فر (1388)، پرسشنامه 15 سوالي رفتارهاي مدني سازماني ارگان (2007) بود. نتايج تحليل نشان داد که بين رهبري اخلاقي و رفتارهاي مدني سازماني رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. با توجه نتايج وجود رهبران اخلاق گرا در سازمان باعث افزايش رفتارهاي مدني سازماني مي شود.

 
کلید واژه: سازمان ورزشي، رهبري اخلاقي، رفتارهاي مدني، مديران ورزشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 102   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی