برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر ملاثانی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حميدي مهدي*
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بررسي و سنجش عملکرد شهرداري و نحوه ارائه خدمات از دو منظر عيني و ذهني مي تواند صورت گيرد. از منظر عيني، کيفيت ارائه خدمات شهري بر پايه سنجش آنها نسبت به استانداردهاي بيروني صورت مي گيرد. اما در منظر ذهني، احساس مردم و ميزان رضايت آنان از خدمات شهري، تعيين کننده کيفيت عملکرد شهرداري است. در اين پژوهش ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري و بررسي عوامل موثر بر آن مورد بررسي و شناسايي قرار گرفت. روش اين پژوهش، روش پيمايشي با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماري آن شهروندان شهر ملاثاني که از خدمات شهرداري به نوعي استفاده مي کنند مي باشد. با توجه به جامعه آماري، روش نمونه گيري روش تصادفي خوشه اي است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماري 378 نفر انتخاب گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد رضايت عمومي شهروندان از عملکرد شهرداري در سطح متوسط به بالا قرار دارد.

 
کلید واژه: رضايتمندي، شهروندان، عملکرد شهرداري، شهر ملاثاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 217   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی