برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط عملکرد تیم پاس در لیگ کشور با هویت ورزشی و غرور شهروندان همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاهورديلو پگاه,شاهورديلو آناهيتا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 3
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

يکي از عناصر اجتماعي که موجب شور و نشاط در جامعه و يا خمودي و سرخوردگي ميشود، غرور ملي است. بر اين اساس هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي بررسي تاثير عملکرد تيم فوتبال پاس بر هويت و غرور مردم همدان بود.
روش پژوهش: اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي، همبستگي مي باشد که به صورت پيمايشي انجام شده است. جامعه تحقيق، شامل کليه شهروندان همداني است که در محل برگزاري بازي هاي تيم فوتبال پاس حضور داشتند و حدود 10000 هزار نفر تخمين زده شد. حجم نمونه آماري 200 تماشاچي از بين 2000 تماشاچيان حاضر در استاديوم انتخاب گرديد. به منظور تجزيه تحليل داده ها از دو روش آماري توصيفي (جدول فراواني، درصدها، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي اسپيرمن، کندال، کولموگراف - اسميرنوف) استفاده شده است. ضمنا براي انجام محاسبات از نرم افزار
SPSS و Excel استفاده شد.
يافته هاي پژوهش: يافته هاي پژوهش نشان داد در ميان ابعاد هويت ورزشي، آسيب پذيري عاطفي منفي با
(M=28.32) بالاترين ميانگين و هويت خود با (M=17.85) کمترين ميانگين را به خود اختصاص دادند.
نتايج پژوهش: نتايج پژوهش نشان داد که نتيجه تيم هاي ورزشي به طور کلي با غرور ملي و هويت ورزشي رابطه مستقيم دارد.

 
کلید واژه: تيم فوتبال پاس، غرور ملي، عرق ملي، شادکامي، طرفداري و حمايت و افتخارآفريني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی