برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر شدت های مختلف تمرین هوازی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران 18-15 سال غیر ورزشکار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بدوي مينا,اسلامي رسول*,پاپلي برواتي سيدامين
 
 *گروه فيزيولوژي ورزشي، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامي، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران
زمان:  1395دوره 3
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زمينه و هدف: سندرم پيش از قاعدگي مجموعه اي از علايم جسمي، رواني و احساسات مرتبط با چرخه قاعدگي در زنان است. هدف اين پژوهش، بررسي تاثيرات شدت هاي مختلف تمرين هوازي بر علائم سندرم پيش از قاعدگي در دختران غير ورزشکار بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي مي باشد، که تعداد 60 نفر با دامنه سني 15-18 سال که سابقه تمرين ورزشي مستمر نداشتند و به صورت تصادفي در 4 گروه 15 نفري، گروه شدت کم (60-35 حداکثر ضربان قلب)، شدت متوسط (80-60 حداکثر ضربان قلب)، شدت زياد (90-80 حداکثر ضربان قلب) و گروه کنترل تقسيم شدند. تمرينات به مدت 6 هفته، 3 جلسه در هفته بر روي دستگاه نوارگردان انجام شد. گروه کنترل در طول دوره هيچ گونه برنامه ورزشي شرکت نکرد. قبل و بعداز 6 هفته تمرين از طريق پرسشنامه علايم سندرم پيش از قاعدگي اندازه گيري شد. سپس جهت بررسي تغييرات سندرم پيش از قاعدگي از روش آنکوا و آزمون تعقيبي بونفروني و با استفاده از نرم افزار
Spss 20 در سطح معني دار a£0.05 تحليل شد.
يافته ها: شش هفته تمرينات هوازي با شدت هاي متوسط و شديد در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني دار سندرم پيش از قاعدگي مشاهده شد (
p<0.05). در حالي که علائم سندرم پيش از قاعدگي در تمرينات هوازي با شدت کم در مقايسه با گروه کنترل تغيير معني داري مشاهده نشد (p>0.05). نتايج بين گروهي نشان داد، اجراي تمرينات هوازي با شدت بالا در مقايسه باشدت پايين و شدت متوسط بر علائم سندرم پيش از قاعدگي به طور معني داري موثر بود (p<0.05). همچنين اجراي تمرينات هوازي با شدت متوسط در مقايسه با شدت پايين در علائم سندرم پيش از قاعدگي معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: تمرينات هوازي با شدت هاي بالا و متوسط باعث کاهش علائم سندرم پيش از قاعدگي مي شود.

 
کلید واژه: سندرم پيش از قاعدگي، تمرين هوازي، شدت تمرين، غير ورزشکار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 399   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی