برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر روی اسپرماتوژنز در خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: علي وندي فرخاد ساناز*,زارع صمد,حيات غيبي حسين
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه اروميه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: الکتريکي شدن کشورهاي توسعه يافته باعث افزايش فزاينده ميانگين قرارگيري جمعيت در معرض ميدانهاي الکترومغناطيس شده است. شدت ميدانهاي ساخت بشر اساسا از ميدانهاي مغناطيسي و الکتريکي طبيعي پيرامون بيشتر هستند. مطالعات نشان داده که ميدانهاي الکترومغناطيس بر روي سيستم هاي بيولوژيک اثر ميگذارند.
روشها: در اين تحقيق ميزان تغيير در هورمون تستسترون و بافت بيضه در 36 خوكچه هندي نر بالغ كه به 6 گروه تقسيم شده اند اندازه گيري شد. گروه
A، گروه كنترل در ميدان الكترومغناطيسي خاموش براي پنج روز هر روز دو ساعت، گروه B در ميداني با شدت 013/0 ميكروتسلا با فركانس 5 هرتز در مدت مشابه، گروه C در ميداني با شدت 207/0 ميكروتسلا با فركانس 50 هرتز در شرايط زماني مشابه، گروه D چهار ساعت در روز براي پنج روز در ميداني با شدت 013/0 ميكروتسلا با فركانس 5 هرتز، گروه E در ميداني با شدت 207/0 ميكروتسلا با فركانس 50 هرتز مشابه شرايط زماني گروه D و گروه F گروه كنترل، چهار ساعت در روز براي پنج روز در ميدان خاموش قرار گرفتند. خون خوكچه هاي هندي بعد از پنج روز آزمايش شد و ميزان هورمون تستسترون سرم اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان داد ميزان تستسترون كاهش يافته
(p£0.001)، همچنين از بافت بيضه نمونه برداري صورت گرفت و تغييرات بافتي در برخي از تيمارها مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: ميدان الکترومغناطيس در گروههاي
B و D باعث آسيب سلولهاي لايديگ و افزايش فضاي بين بافتي شده که به دليل افزايش مايع بين سلولي در اثر تخريب سلولهاي بافت بيضه بوده است. به خاطر آسيب سلولهاي لايديگ ميزان هورمون تستسترون در خون کاهش يافته واين منجر به نقص در اسپرماتوژنز شده است .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی