نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تحریکی عصاره آبی-الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احمدزاده حسين*,نعمتي كريموي حبيب اله,بسكابادي محمدحسين
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در مطالعه قبلي اثر اتساعي اين گياه بر عضله صاف زنجيره تراشه خوکچه هندي نشان داده شده است. به منظور مطالعه مکانيسم هاي اثر اتساعي اين گياه، در اين مطالعه اثر تحريکي عصاره هاي آبي-الکلي زعفران برگيرنده هاي بتا-آدرنرژيک زنجيره تراشه مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: اثرات تحريکي دو غلظت از عصاره آبي-الکلي
زعفران 10nm ،( 0.1و%g 0.2 ) پروپرانولول، و 0.2ml ميلي ليتر سالين برگيرنده هاي بتا- آدرنرژيک با رسم منحني هاي لگاريتمي غلظت-پاسخ ايزوپرنالين بر زنجيره تراشه منقبض شده توسط 10M متاکولين در دو حالت غيرانکوبه (گروه 1، n=9) و انکوبه با 1 ميکروگرم کلرفنيرامين (گروه 2، n=6) مورد آزمايش قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان دهنده انحراف به چپ منحني ايزوپرنالين در حضورتنها بالاي عصاره در گروه 1 و هر دو غلظت آن در گروه 2 در مقايسه با
سالين بود EC50. (غلظت ايجاد کننده 50% پاسخ) حاصل در حضور هر دو غلظت عصاره گروه 1 و 2 بطور قابل توجهي کمتر از سالين بود (براي همه موارد p<0.005). حداکثر پاسخ در حضور هر دو غلظت عصاره در گروه 1 بطور معني دارق از شالين کمتر بود (p<0.005 براي هر دو مورد) اما در گروه 2، اختلاف قابل توجهي بين حداکثر پاسخ حاصله در حضور هر دو غلظت از عصاره در مقايسه با سالين وجود نداشت. تمام مقادير(CR-1)  در حضور غلظت بيشتر عصاره در گروه 1 و هر دو غلظت آن در گروه 2 منفي و بطور معني داري با مقادير مربوطه به پروپرانولول متفاوت بود p<0.05) تا (p<0.001
نتيجه گيري: اين نتايج اثر تحريکي نسبتا قوي زعفران را بر گيرنده هاي بتا-2 آدرنرژيکي نشان داد. همينطور احتمال وجود يک اثر مهاري بر گيرنده هاي هيستاميني (H1) نيز براي گياه پيشنهاد مي شود

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی