برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات هیدروکسید منیزیم بر ترمیم زخم در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: علي زاده علي محمد*,محققي محمدعلي,خانيكي محمود,سعيدپور خديجه,جعفري مصطفي
 
 *تهران، بيمارستان امام خميني (ره)، انستيتو كانسر، مركز تحقيقات سرطان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: درمان صحيح و مراقبت از زخم جهت افزايش سرعت بهبودي، همچنين جلوگيري از مزمن شدن و عفونت آن همواره مد نظر انسان بوده و روش هاي مختلف براي رسيدن به اين هدف بكار گرفته شده است. اين مطالعه با هدف بررسي اثرات داروي هيدروکسيد منيزيم بر روند التيام زخم پوستي در موش صحرايي صورت گرفت.
روش کار: اثرات داروي فوق در دو مدل زخم؛ زخم طولي با ايجاد برش عمقي به طول 15 ميلي متر و در زخم گرد به قطر 5 ميلي متر در پشت حيوان و در قسمت پاراورتبرال از خط وسط و با ارزيابي طول و مساحت ناحيه التيام يافته و بررسي پاتولوژيکي در روزهاي مختلف و نيز آزمايش تانسيومتري بعد از ترميم کامل زخم انجام و نتايج ذيل بدست آمد. 1- درصد بهبودي زخم در گروه کنترل زخم هاي طولي در روزهاي 3، 6، 9، 12 و 15 از 13/10، 88/31، 46/52، ، 75/78 و 100 درصد به ترتيب به 63/11، 75/49 درصد
94 ,(p<0.05) درصد و 100 درصد با هيدروکسيد منيزيم تغيير يافت. همچنين درصد بهبودي زخم در گروه کنترل زخم هاي گرد در 3، 6، 9، 12، 15 و 18به ترتيب از 88/9، 25/21، 13/52، 63/69، 21/88 و 100 درصد به 25/12، 25/37، 5/60، 76، 4/93 و 100 درصد با هيدروکسيد منيزيم افزايش يافت. 2- تنش در گروه کنترل زخم هاي طولي از 19/13 به 87/20 نيوتن با هيدروکسيد منيزيم، و در گروه زخم هاي گرد در حالت کنترل از 78/11 به 9/16نيوتن (p<0.05) با هيدروکسيد منيزيم تغيير يافت. 3- کرنش در گروه کنترل زخم هاي طولي از 98/9 ميليمتر به 43/15ميليمتر (p<0.05) با هيدروکسيد منيزيم، و در گروه زخم هاي گرد در حالت کنترل از 53/10 ميليمتر به 17 ميليمتر (p<0.05) با هيدروکسيد منيزيم تغيير يافت. 4- يافته هاي پاتولوژيک در بررسي نمونه هاي اخذ شده از موارد کنترل و زخمهاي مواجه شده با هيدروکسيد منيزيم در دو گروه زخم طولي و گرد حکايت از روند ترميم بهتر از نظر سرعت و بسيج سلولي ناحيه ترميم زخم در گروه هيدروکسيد منيزيم نسبت به گروه کنترل را دارد.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد که احتمالا داروي هيدروکسيد منيزيم سرعت التيام زخم پوستي در موش صحرايي و کشش آن را با ساخت کلاژن تسريع مي کند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 177  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی