نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی غلظت TLR2 محلول در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تهراني محسن*,سنكيان مجتبي,خاك زاد محمدرضا,ميرصدرايي مجيد,وارسته عبدالرضا
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گيرنده هاي شبه (Toll-like Receptors) toll بعنوان گروهي از گيرنده هاي سيستم ايمني ذاتي نقش مهمي در تنظيم مكانيسمهاي ايمني ذاتي و اختصاصي دارند. در مورد نقش TLR2 غشايي در پاتوژنز آسم تاكنون چندين مطالعه انجام شده است. اين مطالعه به بررسي غلظت TLR2 محلول در سرم و خلط بيماران مبتلا به آسم آلرژيك و غير آلرژيک مي پردازد.
روشها: در اين مطالعه تعداد 20 بيمار مبتلا به آسم آلرژيک و 14 بيمار مبتلا به آسم غير آلرژيک انتخاب شدند و شدت آسم (مراحل 1، 2، 3 و 4) در اين افراد تعيين شد. سپس درصد ائوزينوفيلهاي خون و تعداد لکوسيتهاي خلط و غلظت پروتئين کاتيونيک ائوزينوفيلي
(ECP) در سرم تعيين شدند. به منظور نشان دادن نقش TLR2 محلول در بيماري آسم آلرژيك، غلظت اين گيرنده در سرم و خلط کليه افراد مورد مطالعه با روش الايزا بررسي شد.
يافته ها: ميانگين درصد ائوزينوفيل خون در آسم آلرژيك 5 درصد و در آسم غير آلرژيك 33/1 درصد بود. غلظت
ECP بين 8/1 و 5/47 و ميانگين آن در آسم آلرژيک 49/25 و در آسم غير آلرژيک 21/15 بود. ميانگين جذب نوري غلظت TLR2 محلول در سرم بيماران مورد مطالعه مرحله 2 و 3 و 4 بترتيب 104/0 و 245/0 و 307/0 بود. همچنين ميانگين جذب نوري غلظت TLR2 محلول در سرم بيماران گروه آسم آلرژيك 219/0 و در گروه آسم غير آلرژيك 274/0 بود.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد كه غلظت
TLR2 محلول در سرم بيماران با شدت بيماري آسم (آلرژيك و غير آلرژيك) نسبت عکس دارد. بدين صورت كه غلظت کمتر TLR2 محلول در سرم در مراحل بالاتر آسم مشاهده مي شود. بنابراين بنظر مي رسد که TLR2 محلول نوعي نقش تنظيمي در پاتوژنز آسم داشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی