برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ویژگیهای دموگرافیک، اتیولوژیک و بالینی مسمومیتهای منجر به مرگ دربیمارستان امام خمینی تبریز 1384-1382

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسلامبولچيلار مينا*,اسلامبولچيلار زيبا,كارگرماهر محمدحسن
 
 *دانشگاه علوم پزشکي تبريز، دانشکده پزشکي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسي ويژگيهاي موارد مسموميت منجر به مرگ در بيمارستان امام خميني شهر تبريز در طي سال 1384-1382مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه گذشته نگر بر روي 28 مورد مسموميت منجر به مرگ که در بخش مسموميت بيمارستان امام خميني تبريز طي دو سال بستري شده بودند، انجام گرفت. اطلاعات مربوطه از پرونده پزشکي بيماران استخراج گرديد.
نتايج: مسموميت منجر به مرگ در مردها شايعتر از زنان بود (٪2/55). بالاترين ميزان مرگ ناشي از مسموميت در فصل بهار ديده شده بود (٪4/41). اغلب موارد در محدوده سني 30-21 سال قرار داشتند. مسموميت منجر به مرگ در مردان و زنان متاهل رايجتر بود. ميانگين مدت بستري 78/5 روز بود. شايعترين علل مسموميت کشنده عبارت بودند از حشره کشهاي ارگانوفسفره (٪1/24) و ارگانوکلره (٪8/13). نسبت مرد به زن 3/1 به 1 و محدوده سني از 15 سال تا 90 سال بود
(mean±SD=43.03±21.09). بيست مورد از 28 مورد شامل خود کشي (٪ 4/71)، 5 مورد (٪8/17) مسموميت تصادفي و 3 مورد نامعلوم بودند. عمده موارد کشنده غير عمدي ناشي از مصرف اپيوئيدها (٪60) بود. مسموميت کشنده در شهرها نسبت به روستاها رايجتر بود (٪9/67).
نتيجه گيري: براي جلوگيري از چنين مسموميتهايي لزوم آموزشهاي گسترده اجتماعي در رابطه با خطرات آفت کشها و اپيوييدها، و کاهش مدت تماس مردم با آفت کشها توصيه مي گردد. پيشگيري و درمان مسموميت ناشي از ارگانوفسفات در مناطق کشاورزي همچون آذربايجان که اين مواد در جامعه کاربري وسيع شغلي دارند، نيازمند توجه بيشتري است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی