نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی صمغ پسته (.Pistacia vera L) بر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد مغزی در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: منصوري سيدمحمدتقي*,نقي زاده بهاره,حسين زاده حسين
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجايي كه اثرات آنتي اكسيدان براي بعضي از گونه هاي پسته گزارش شده است، در اين مطالعه اثر محافظت مغزي عصاره آبي-الكلي صمغ پسته بومي ايران (Pistacia vera) بر مغز موش صحرايي پس از القاي ايسكمي و پرفيوژن مجدد مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: به منظور مشخص كردن اثرات عصاره صمغ پسته بر پراكسيداسيون ليپيدي و كاهش ظرفيت كل آنتي اكسيدانتي مغز كه در جريان ايسكمي مغزي اتفاق مي افتد، از مدل حيواني انسداد چهار رگ يا
4-VO استفاده شد. پس از ايجاد ايسكمي و آسيب متعاقب پرفيوژن، ميزان مالون دي آلدئيد (MDA) به عنوان محصول اصلي پراكسيداسيون چربيها و همچنين قدرت احيا كنندگي يون فريك (FRAP value) به روش بيوشيميايي به ترتيب با استفاده از تست تيوباربيتوريك اسيد (TBA) و تست FRAP در بافت هيپوكامپ مغز حيوانات در گروههاي درمان و كنترل (سالين + توئين 80) اندازه گيري شد. در اين روش، عصاره هيدروالكلي صمغ پسته (0.1-0.5 g/kg) و نرمال سالين 10 (10 ml/kg) دقيقه پس از القاي ايسكمي به حيوانات تزريق شدند.
نتايج: نتايج نشان داد كه سطح
MDA اندازه گيري شده در هيپوكامپ حيوانات در گروههاي دريافت كننده عصاره (0.1-0.5 g/kg) به طور معني داري كمتر از گروه كنترل بوده است (P<0.001). همچنين ظرفيت كل آنتي اكسيدانتي هيپوكامپ در گروههاي دريافت كننده عصاره 0.5 g/kg) و 25/0) به طور معني داري نسبت به گروه كنترل افزايش يافته است (P<0.001).
نتيجه گيري: عصاره هيدروالكلي صمغ پسته احتمالا از طريق اثرات آنتي اكسيدانتي مي تواند اثر محافظتي بر ايسكمي هيپوكمپ داشته باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 105  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی