برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی یک نوموگرام بر اساس وزن هپارین در بیماران با سندرمهای کرونری حاد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مدرس مصدق منيره,صدربافقي سيدمحمود,رفيعي منصور
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر، داروهاي ضدانعقاد منجمله هپارين به عنوان درمان استاندارد در سندرمهاي کرونري حاد (ACS) شناخته ميشوند. از ميان تمام فاکتورها، وزن رابطه قويتري با aPTT (زمان ترومبوپلاستين نسبي فعال شده) دارد. بنابراين، تصميم گرفتيم که يک نوموگرام دوزينگ هپارين که بر اساس وزن مي باشد رادر بيماران با ACS ارزيابي نماييم.
روش کار: در اين مطالعه آينده نگر، 70 بيمار واجد شرايط شرکت داده شدند.
aPTT قبل از شروع هپارين و بعد از آن هر 6 ساعت تا 48 ساعت بعد اندازه گيري ميشد. دوز بولوس اوليه بر اساس نوموگرام مورد استفاده U/Kg60 (ماکزيمم 4000 واحد) و ميزان انفوزيون اوليه 12 U/Kg/hr (ماکزيمم (900 U/hr بود. بعد از آن ميزان انفوزيون به گونه اي تنظيم ميشد که aPTT در دامنه 70-45 ثانيه قرارگيرد.
نتايج: 70 بيمار، شامل 37 مرد و 33 زن با ميانگين سني
57.59±11.20 سال، در اين مطالعه شرکت نمودند. دوز بولوس اوليه 3908.12±483.18 U و ميزان انفوزيون در ابتدا 87.2±64.13 U/Kg/hr بود. تعداد تغييرات در ميزان انفوزيون براي قرار گرفتن aPTT در دامنه درماني، در طي 24 و 48 ساعت به ترتيب 44/2 و 53/4 دفعه بود. بطور ميانگين 52/10 ساعت طول کشيد تا aPTT از آستانه دامنه درماني فراتر رود. در 24 ساعت اوليه 71% بيماران توانستند از اين آستانه بگذرند و 5/44% داراي دو aPTT متوالي در دامنه درماني باشند.
نتيجه گيري: نوموگرام دوزينگ هپارين بر اساس وزن سبب تسريع در رسيدن به
aPTT درماني ميشود و ميتواند روش مناسبي براي تعديل دوز هپارين و نگهداري از بيماران با ACS باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 107  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی