برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تجربی داروی مفنامیک اسید (mefenamic acid) بر روی محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتی بیضه در موشهای صحرایی نر بالغ (rats)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شاه كرمي محمدصادق,خسرواني زهرا,مختاري مختار,شريعتي مهرداد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مفناميك اسيد يك داروي غير استروئيدي-ضد التهابي مي باشد كه مهار كننده آنزيم سيكلواكسيژناز-1 و سيكلواكسيژناز-2 است. امروزه از اين دارو بعنوان داروي موثر براي تسكين درد و ضد تب در سطح بسيار وسيع و گسترده استفاده مي شود. مصرف طولاني مدت دارو بر سيستم هاي مختلف بدن از جمله دستگاه توليدمثل نر مي تواند اثرات سوء داشته باشد. در تحقيق حاضر اثرات داروي مفناميك اسيد بر فعاليت دستگاه توليدمثل نر مخصوصا بر اسپرماتوژنز وميزان هورمون تستوسترون در موش صحرايي نر (rat) مورد برسي و مطالعه قرار گرفت. در اين راستا تغييرات وزن بدن و بررسي بافتي بيضه ها، پروستات و ميزان تستوسترون خون مورد مطالعه قرار گرفت.
روش و مواد: تعداد 50 سر موش صحرايي نر بالغ با وزن تقريبي 200 الي 230 گرم انتخاب به پنج گروه تقسيم شد. گروه كنترل دارويي دريافت نمي كرد، گروه شاهد حلال دارو دريافت مي كرد، به سه گروه تجربي داروي مفناميك اسيد به مدت 21 روز با
مقادير 15، 30 و 60 روزانه خورانده شد در پايان روز بيست و يكم خونگيري از قلب به عمل آمد و نمونه هاي خوني تهيه شده با روش RIA براي اندازه گيري ميزان هورمون تستوسترون، LH و FSH سرم مورد استفاده قرار گرفت، بعد از خون گيري اندام هاي توليدمثلي مذكور از بدن حيوان جدا شده و مقاطع بافتي تهيه و مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين وزن بدن، وزن بيضه ها در گروه هاي تجربي حداقل و متوسط دريافت كننده دارو نسبت به گروه كنترل و شاهد داراي اختلاف معني داري نمي باشد (05/0>p).
اما ميانگين وزن بدن در گروه تجربي 60 نسبت به گروه كنترل كاهش و اختلاف معني داري را نشان مي داد. بررسي بافتي سلول هاي اسپرماتوگراني و اسپرماتوسيت اوليه در مقطع عرضي بيضه از نظر قرارگيري، شكل و سيتوپلاسم اختلاف چنداني بين گروه هاي تجربي و كنترل وجود نداشت. همچنين مشخص شد كه داروي مفناميك در گروه تجربي 60 مي تواند به دليل مهار سنتز پروستاگلندين ها كه از طريق مهار آنزيم سيكلواكسيژناز-2 سبب تحليل سلولهاي لايديك شود و هورمون تستوسترون را كاهش يابد. بنظر مي رسد كه سلول هاي سرتولي نيز از نظر تعداد در بين گروه هاي تجربي و كنترل دچار تغيير شده، بطوري كه در گروه تجربي 60 به دليل كاهش تستوسترون تعداد سلول هاي سرتولي كاهش يافته است. كه همين امر مي تواند سبب توليد اسپرم هاي معيوب گردد.
نتيجه گيري: بنابراين از انجام اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه مصرف داروي مفناميك اسيد در مقدار ا 60 مي تواند سبب كاهش و تحليل سلول هاي لايديك و موجب تقليل هورمون تستوسترون شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 481  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی