برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر توقف فعالیت گیرنده های NMDA هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به حالت اتانول

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شريفي خديجه,رضايوف آمنه,رسولي ياسمن,زرين دست محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: برخي مطالعات نشان داده اند كه مصرف اتانول با مختل نمودن فعاليت هيپوكامپ داراي اثرات تخريبي بر روي فرآيند يادگيري و حافظه ميباشد. با توجه به اينكه هيپوكامپ پشتي منطقه اي است كه بطور اختصاصي نسبت به اتانول حساس ميباشد و گيرنده هاي NMDA آن در تنظيم حافظه دخالت دارند، لذا در پژوهش حاضر اثر تزريق D-AP5، آنتاگونيست گيرنده هاي NMDA به داخل منطقه CA1 هيپوكامپ بر روي يادگيري وابسته به حالت اتانول در موش كوچك آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: در اين پژوهش از مدل يادگيري اجتنابي غير فعال يك نوبته به روش پايين آمدن از سكو و موشهاي بالغ نر نژادNMRI  
استفاده شده است. حيوانات بطور دو طرفه در ناحيه CA1 و از طريق دستگاه استرئوتاكس كانوله شدند و بمدت يك هفته دوران بهبودي را طي كردند.
نتايج: تزريق درون صفاقي مقادير مختلف اتانول
(0.5-2g/Kg) بعد از آموزش بصورت وابسته به دوز حافظه را تخريب نمود. تزريق پيش از آزمون اتانول (2g/kg) يادگيري وابسته به حالت رادر حيواناتي كه تحت تاثير اتانول (2g/kg) پس از آموزش قرار گرفته بودند، القا نمود. تزريقD-AP5 ، آنتاگونيست گيرنده هاي (0.5-1mg/mouse)NMDA به داخل منطقه CA1 به تنهايي بر حافظه موثر نبود. در حاليكه تزريق درون هيپوکامپي 5(0.5-1mg/mouse) D-AP5 دقيقه قبل از مصرف پيش از آزمون اتانول (2g/kg) بصورت معني داري يادگيري وابسته به حالت اتانول را مهار كرد.
نتيجه گيري: نتايج حاضر نشان ميدهند كه حافظه و فرآيند يادگيري در حيوانات ميتواند تحت تاثير اتانول قرار گيرد و اتانول ميتواند حافظه وابسته به حالت ايجاد كند. همچنين اين يافته ها دخالت سيستم گلوتاماترژيك را در يادگيري وابسته به حالت اتانول از طريق
گيرنده هاي NMDA واقع در ناحيه CA1 هيپوكامپ پشتي را نشان مي دهند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی