نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شدت علایم سندرم قطع و میزان مرگ و میر در روش های مختلف تزریقی ایجاد وابستگی به مرفین در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نامجو آذر,سيستاني فريده*,نوشادي دين يار,سپهري غلامرضا,شيباني وحيد,شمسي زاده زرندي علي
 
 *مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اطلاعات کمي در مورد شدت علايم سندرم قطع و ميزان مرگ و مير در روشهاي مختلف تزريقي ايجاد وابستگي به مرفين وجود دارد. در مطالعه اخيرروش هاي رايج ايجاد وابستگي به مرفين، با يکديگر از نظر شدت بروز علايم سندرم قطع و ميزان مرگ و مير مقايسه شده اند.
روش ها: موشهاي نر با وزن 300-250 گرم استفاده شدند. گروه هاي آزمايشي شامل تزريق زير جلدي در 4 گروه [2 بار در روز 4 روزه (10 تا 40 ميليگرم/کيلوگرم)، 1 بار در روز 5
روزه (10 تا 40 ميليگرم/کيلوگرم)، 5 روزه با دوز 20، 5 روزه (روز اول 10 و بقيه روز ها 20 ميليگرم/کيلوگرم)] و تزريق داخل صفاقي در 4 گروه [2 بار در روز 5 روزه (5 تا 50 ميليگرم/کيلوگرم) و (10 تا 50 ميليگرم/کيلوگرم)، 1 بار در روز 8 روزه (15 ميليگرم/کيلوگرم و 7 روزه 10ميليگرم/کيلوگرم)] بود. ميزان مرگ در طول دوره آزمايش ثبت گرديد. علايم سندرم قطع با استفاده از نالوکسان (4mg/kg/ip) در روز آخر، بمدت 30 دقيقه ارزيابي شد.
نتايج
:Rearing شايع ترين علامت سندرم قطع در ميان تمامي گروه هاي آزمايشي بود. و گروه 15mg/kg/day/ip، بيشترين ميزان Rearing را داشت (5/3±3/26). ميزان مرگ و مير نيز بين 33/8 % تا 59% درصد متفاوت بود. بيشترين ميزان Writhing در گروه 10mg/kg/day/ip ديده شد (90/2±2/6). اسهال، پتوز و کاهش وزن از ديگر علايم شايع در گروه هاي مختلف بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که شدت علايم سندرم قطع در پروتکل هاي مختلف ايجاد وابستگي به مرفين متفاوت است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی