برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

يک ديدگاه جديد جهت تعيين گروه هاي سنگي با استفاده از تکنيک آناليزخوشه اي و تخمين آنها از روي نمودارهاي پتروفيزيکي توسط تئوري امکان فازي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كدخدايي ايلخچي علي*,رضايي محمد,معلمي سيدعلي
 
 *دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشکده زمين شناسی
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
 
چکیده: 

يکي از مهمترين مطالعات زمين شناسي مخزن، تعيين گروههاي سنگي مي باشد. در صنعت نفت کشور هر گروه سنگي (Rock type) به صورت يک رخساره خاص تعريف مي شود که داراي دامنه خاصي از تخلخل و تراوايي است. اما ماهيت ناهمگون مخازن کربناته کشور، تخمين آنها را از روي نمودارهاي پتروفيزيکي بسيار پيچيده و مشکل ساخته است. در اين مطالعه از تکنيک آناليز خوشه اي به عنوان يک رهيافت جديد جهت تعيين گروههاي سنگي استفاده شده است. سپس به منظور تخمين گروه هاي سنگي از روي نمودارهاي پتروفيزيکي برنامه اي بر مبناي تئوري امکان فازي در محيط متلب (MATLAB) فراهم شده است. در اين مطالعه موردي اطلاعات دو چاه از سازند کنگان در يکي از ميادين هيدروکربني جنوب کشور جهت ساخت مدلهاي پتروفيزيکي استفاده شده است. از چاه سومي از همان ميدان، به عنوان چاه شاهد جهت سنجش اعتبار مدلهاي مذکور استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که تکنيک هاي آناليز خوشه اي و منطق فازي در تعيين و تخمين گروههاي سنگي موفق عمل کرده اند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 105   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی