برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر داروهای ضد افسردگی در علایم ترک اعتیاد موشهای صحرایی معتاد به مورفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پورشاناظري علي اصغر,صفا نيما,چوگاني مجيد,سلطان پور نرگس*,زارع رقيه
 
 *دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: اعتياد بوسيله اختلال در مسير نروتر انسميتري منجمله (سروتونين، دوپامين، نوراپي نفرين) در سيستم عصبي مركزي بوجود مي آيد. همچنين سيستم سروتونرژيك و مواد ميانجي ديگر در رفتارهاي غير نرمال ناشي از مواد مخدر نقش دارد. در تحقيق حاضر اثرات ايمي پرامين (25mg/kg/ip) و آمي تريپتيلين(25mg/kg/ip بر روي علايم سندرم قطع مورفين در موشهاي صحرايي مطالعه شد.
مواد و روشها: وابستگي مزمن به مورفين با تزريق
ip مورفين در يك دوره ده روز ايجاد گرديد. گروه شاهد به جاي مورفين نرمال سالين دريافت كردند. روز دهم گروههاي آزمون ايمي پرامين و آمي تريپتيلين دريافت كردند و 6 ساعت بعد علايم سندرم قطع (افتادن پلك ها، لرزش پنجه پا، تكاندن بدن، ايستادن روي پاها، جويدن، انقباض شكم طي نيم ساعت پس از تزريق نالوكسان (20mg/kg/ip) اريابي شد.
يافته ها: بررسي علايم سندرم قطع نشان دهنده كاهش معني دار علايم سندرم
 قطع (p<0.01) در هر دو گروه نسبت به گروه شاهد بود و هيچ تفاوتي در افتادن پلك ها مشاهده نشد و در گروه ايمني پرآمين نسبت به دو گروه آمي تريپتيلين كاهش علايم بيشتر و سريعتر بود (p<0.05) .در گروه ايمني پرآمين تعداد ايستادن روي پاها از دوم، تعداد انقباض شكم و تعداد جويدن از روز اول، تعداد لرزش پنجه پا از روز سوم به تدريج كاهش پيدا كرد ولي در گروه آمي تريپتيلين تعداد ايستادن روي پاها از روز چهارم، تعداد انقباض شكم از روز سوم، تعداد لرزش پنجه پا از روز ششم شروع به كاهش پيدا كرد و در مورد تعداد جويدن در گروه آمي تريپتيلين تفاوتي با روزهاي ديگر نداشت.
بحث و نتيجه گيري: تحقيقات نشان مي دهد كه تعديل مسيرهاي نوروترانسميتري سروتونين معرف مواد مخدر را در افراد معتاد كاهش مي دهد و مسير مشترك نهايي در اكثر اعتيادهاست. از طرفي مارماكو كنتيك داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي نظير ايمي پرامين و آمي تريپتيلين نشان مي دهند كه اين دسته از مواد بر روي انتقال مواد ميانجي فوق اثر دارند. بنابراين بين داروهاي ضد افسردگي فوق با سيستم اپيوئيدي بدن تداخل عمل وجود دارد و هر دو سيستم فوق اثرات مشتركشان را از طريق تغيير عملكرد سيستم نروترانسميترهايي مثل سروتونين و نوراپي نفرين اعمال مي كنند. لذا بر روي رفتارهايي كه بدنبال ترك اعتياد صورت مي گيرد اثر مي گذارند و بعث كاهش تعديل اين رفتارها مي شوند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 4198  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی