نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی واحدهای بازرگانی شرکتهای گچ سمنان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملكي مين باش رزگاه مرتضي,زارعي عظيم,قزويني هادي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  مديران ايده پردار كارين، انجمن علمي بازرگاني ايران
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف از اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر عملکرد صادراتي در کارخانجات گچ سمنان مي باشد. در اين پژوهش عوامل داخلي و خارجي شرکت به عنوان متغيرهاي مستقل و استراتژي بازاريابي به عنوان متغير ميانجي درنظر گرفته شد. پژوهش از نوع کاربردي مي باشد و جامعه آماري، مديران و کارکنان واحد فروش و بازاريابي کارخانجات گچ سمنان مي باشند که 132 نفر از جامعه فوق به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده هاي پژوهش از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديد و داده ها با استفاده از نرم افزار SMART PLS مورد تحليل قرار گرفت. براي تعيين پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شد. فرضيات پژوهش به کمک بخش ساختاري مدل معادلات ساختاري يعني تحليل مسير بررسي شد. نتايج نشان مي دهد که عوامل داخلي وخارجي شرکت تاثير مستقيم و معناداري بر عملکرد صادراتي دارد، تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد صادراتي و تاثير غيرمستقيم عوامل داخلي شرکت با ميانجي گري استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد صادراتي نيز تاييد گرديدند.

 
کلید واژه: عوامل داخلي شرکت، عوامل خارجي شرکت، استراتژي بازاريابي، عملکرد صادراتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 138   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی