نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه سازند پابده در میدان نفتی زیلائی با نمودارهای پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مرادي مهرداد*,علي زاده بهرام
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز، شركت ملي حفاري ايران
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

در مطالعه حاضر سازند پابده در ميادين نفتي زيلائي مورد مطالعه ژئوشيميايي قرار گرفت و از طريق نمودارهاي پتروفيزيكي، مقدار و بلوغ حرارتي ماده آلي مقايسه گرديد. در اين ميدان سازند پابده متشكل از سنگ آهك رسي، مارن و شيل مي باشد. تعداد 35 كنده حفاري توسط دستگاه Eval6 -Rock مورد آناليز قرار گرفت. نمودار هاي ژئوشيميايي تهيه شده مقدار ماده آلي، TOC، را 0.2% تا 2.8% نشان ميدهد. كروژن تعيين شده در نمونه ها از نوع II و III و بلوغ ماده آلي در محدوده پنجره نفتي قرار دارد. در اين ميدان سازند پابده به 3 زون B ,A و تقسيم بندي شده كه در زون A و C هيدروكربن زايي صورت نگرفته است. زون B با ليتولوژي شيل  و مارن با TOC حداكثر 2.8% و Tmax بيش ازC° 430در محدوده نفت زايي قرار مي گيرد. با تلفيقي از نمودارهاي ژئوشيميايي مشخص ميشود كه بخش B از سازند پابده در شرايط پيشروي و دو ناحيه ديگر در شرايط پسروي در زمان رسوبگذاري بوده اند. بنابراين ماده آلي در اين سازند مخلوطي از نوع دريايي و قاره اي است. ضمنا نمودار S1 به روي TOCبر جا بودن هيدروكربنهاي موجود در سازند پابده را تاييد مي كند. استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي (مقاومتي و صوتي) براي محاسبه TOC از طريق روش Δ log R مورد استفاده قرار گرفتند. مقايسه ژئوشيميايي و پتروفيزيكي TOC، در ZE#5 (ميدان زيلائي) نشان ميدهد كه روش پتروفيزيكي همخواني خوبي با روش ژئوشيميايي دارد. مقدار LOM بدست آمده از طريق روش Δ log R براي اولين بار در ايران محاسبه و برابر 11 و در محدوده پنجره نفتي قرار گرفت. تمامي اين شواهد سازند پابده را در ميدان زيلائي در رده خوب تا خيلي خوب قرار مي دهد.   

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی