نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه ویژگی و حساسیت دارویی یک رده سلولی جدید تولید شده از PNET/Ewing 's sarcomap

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بادينلو مرضيه,رجبعليان سعيد,پورابولي ايران,اسكندري حسين,جنگي اقدم حميد,حري ميترا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تومورهاي نورو اکتودرمال اوليه محيطي/يووينگ سارکوما  (pPNET/ESFT)توده هاي بدخيمي هستند که غالبا کودکان را درگير ميسازند. رده هاي سلولي اندکي از تومورهاي اين خانواده توليد شده است که اين امر مطالعه جنبه هاي بيولوژيک اين تومورها را مشکل مي سازد. در اين مطالعه، برخي از ويژگيهاي يک رده سلولي جديد توليد شده از يک توده توموري pPNET بررسي شد. اين رده سلولي که با نام RBEJ-1 نامگذاري شده است، هم اکنون در آزمايشگاه کشت سلولي مرکز تحقيقات علوم اعصاب کرمان کشت ميشود.
روشها: کشت سلولي در محيط کشت کامل
DMEM در شرايط استاندارد انجام شد. مطالعات مورفولوژيک انجام شده و تصاوير مربوطه تهيه شدند. مطالعه برخي از ويژگيهاي اين رده سلولي بوسيله آنتي باديهاي مونوکلونال با روش ايمنوسيتوشيمي انجام شد. همچنين حساسيت اين سلولها به داروهاي ضد تورموي cisplatin و doxorubicin با روش سنجش MTT تعيين شده و با ارزشهاي IC50 گزارش گرديد.
نتايج: ويژگي مورفولوژيکي رده سلوليRBEJ-1  
در محيط کشت، شامل سلولهاي کوچک و گرد با هسته درشت است که به صورت چند لايه رشد ميکنند. سلولهاي RBEJ-1 بيش از 40 بار به صورت پيوسته پاساژ شده اند. نتايج ايمنوسيتوشيمي حضور پروتئينهاي cytokeratin و epithelial membrane antigen و همچنين عدم حضور glial fibrillary acidic protein را در سلولها نشان داد. سلولهاي RBEJ-1 با توجه به ارزشهاي IC50 به داروهاي doxorubicin و cisplatin حساسيتي معادل 0.05±0.03 و 0.67±0.45 نشان دادند.
نتيجه گيري: جنبه هاي بيولوژيک بررسي شده در رده سلولي
RBEJ-1، اين رده سلولي را در کنار رده هاي سلولي ديگر، براي مطالعه بيولوژي سلولي و مولکولي تورموهاي خانواده Ewing's sarcoma ارزشمند مي سازد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی