برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش نیتریک اکساید (NO) بر روی تغییر تحرک اسپرم قوچ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: امينيان عاطفه*,برادران حميدرضا,اسديان فرزانه,حسن پور حسين
 
 *دانشگاه شهركرد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: نيتريك اكسايد (NO) مولكولي ساده و گازي شكل بوده كه پيك پاراكرين بيولوژيكي مهمي در بدن به شمار مي رود. مطالعات مختلف بيانگر نقش نيتريك اكسايد در تنظيم طيف وسيعي از عملكردهاي اسپرم از جمله در القا واكنش آكروزومي، كموتاكسي و تحرك اسپرم است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر نيتريك اكسايد روي كيفيت تحرك اسپرم قوچ بوده است.
روشها: بعد از قرار دادن نمونه هاي اسپرم نرمال تحت تاثير غلظتهاي مختلف ال-آرژينين )سوبستراي SNP, (NO (دهندهL-NAME, (NO  (مهارکننده NO) 
و اريتروسيت فشرده (پاكساز كننده (NO به مدت 2 ساعت در درجه حرارت 38oC، حركت اسپرم در 4 درجه A: (حركت سريع پيشرونده)، (حركت كند پيشرونده)، (حركت درجا) و D (بي حركت) بررسي شد. تفاوت بين گروه هاي مورد آزمايش و كنترل توسط روش آماري Student's t-test سنجيده و P كمتر از 05/0 از لحاظ آماري معني دار تلقي شد.
نتايج: نتايج نشان دادند كه ال-آرژينين و
SNP باعث افزايش غير معني دار حركت پيشرونده در غلظتهاي پايين(p>0.05)  و كاهش معني دار حركت پيشرونده در غلظتهاي بالا شده اند (p<0.05).
L-NAME و اريتروسيت فشرده با اثر وابسته به دوز موجب کاهش حرکت پيشرونده اسپرم گرديدند.
نتيجه گيري: اين نتايج بدان معناست كه حركت اسپرم قوچ از نظر فيزيولوژيكي وابسته به عمل نيتريك اكسايد است. هر چند مقادير اضافه توليد نيتريك اكسايد به وسيله اسپرم يا NO اگزوژن نمي تواند حركت اسپرم را افزايش دهد، به نظر مي رسد كه نيتريك اكسايد مازاد با ايجاد محيط سمي موجب كاهش حركت اسپرم مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی