برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ضد انقباضی عصاره آبی میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) بر ایلئوم موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غريب ناصري محمدكاظم*,يحياوي هدي
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ميوه فلفل سياه (Piper nigrum) يکي از مواد متشکله ادويه خوراکي و آلکالوئيد پيپرين فراوانترين ماده تشکيل دهنده فلفل بوده و دمکرده آن مسکن دردهاي قاعدگي است. پيپرين سرعت تخليه محتويات معده و روده را کاهش ميدهد. هدف اين تحقيق، بررسي اثر عصاره آبي ميوه فلفل سياه بر انقباضات ايلئوم موش صحرايي ميباشد.
روش ها: پودر ميوه فلفل سياه به نسبت 10 گرم پودر و
200 ml آب مقطر مخلوط و جوشانده شد (15 دقيقه). حلال محلول صاف شده تبخير شد و پودر عصاره بدست آمد. ايلئوم موشهاي صحرايي نر بالغ (Wistar) جدا شد و در حمام بافت حاوي محلول تايرود با جريان دايم هوا و تحت 1 گرم کشش اوليه قرار گرفت و انقباضات آن به روش ايزوتونيک ثبت شد.
نتايج: غلظتهاي تجمعي
0.0625) تا (1 mg/ml عصاره انقباض ايلئوم ناشي از کلرورپتاسيم (60 mM) و کارباکول (10 mM) را بصورت وابسته به غلظت کاهش داد (P<0.0001). اينکوبه شدن (20-30 دقيقه) ايلئوم با پروپرانولول (1 mM)، نالوکسون (1 mM)، (100 mM) L-NAME، گليبنکلاميد (10 mM) و تترا اتيل آمونيوم (1 mM) عملکرد مهاري عصاره را کاهش نداد. در محلول تايرود فاقد کلسيم و غلظت زياد کلرورپتاسيم (60 mM)، عصاره 0.0625) تا (1 mg/ml انقباض ناشي از غلظتهاي تجمعي کلرور کلسيم 0.225) تا (2.7 mM را در ايلئوم دپولاريزه شده بصورت وابسته به غلظت کاهش داد P<0.01) تا (P<0.0001.
بحث: به نظر ميرسد عملکرد مهاري عصاره آبي ميوه فلفل سياه بر انقباض ايلئوم با دخالت کانالهاي کلسيمي وابسته به ولتاژ و بدون دخالت رسپتورهاي بتا-آدرنرژيک، اوپيوئيدي، سنتز نيتريک اکسايد و فعال شدن کانالهاي پتاسيمي وابسته به
ATP و وابسته به کلسيم انجام ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی