برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه اول شهر گناوه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كنعاني علي*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران (بوشهر)، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مديران ايده پرداز كارين
زمان:  1395دوره 3
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان تيزهوش دخترانه دوره متوسطه اول شهر گناوه بود. جامعه آماري پژوهش را کليه دانش آموزان تيزهوش دخترانه دوره متوسطه شهر گناوه تشکيل دادند. نمونه گيري به صورت تصادفي ساده انتخاب و در نهايت 50 نفر که واجد ملاک هاي ورود به گروه ها بودند، گزينش شدند. نمونه نهايي به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گروه کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. هر دو گروه ابزار پژوهش در مرحله پيش آزمون و پس آزمون را تکميل نمودند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگري اهواز بود. جلسات مداخله براي گروه آزمايش تحت آموزش هوش هيجاني به مدت 8 جلسه برگزار گرديد. داده ها با استفاده از آزمون آماري آنکوا مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج مقايسه هاي بين گروه ها نشان داد که بين گروه آزمايش و گروه کنترل از لحاظ پرخاشگري تفاوت معني داري وجود دارد. بر اساس نتايج آموزش هوش هيجاني توانسته است پرخاشگري دانش آموزان تيزهوش دخترانه دوره متوسطه را کاهش دهد. بر اساس نتايج پژوهش مي توان نتيجه گرفت که آموزش هوش هيجاني قادر است تا به عنوان يک راهبرد موثر در کاهش پرخاشگري دانش آموزان در مراکز مشاوره آموزش و پرورش سراسر کشور مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: آموزش هوش هيجاني، پرخاشگري، دانش آموزان تيزهوش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 173   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی