برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه رازیانه Foeniculum vulgare بر تعدیل درد نوروژنیک و درد التهابی در موش سوری در مدل ارزیابی درد فرمالین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طاهريان عباسعلي*,دهقانيان مهرداد,وفايي عباسعلي,جراحي مرتضي,صادقي حسن
 
 *دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دانشكده پزشكي، مرکز تحقيقات فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نتايج تعدادي از مطالعات قبلي دال بر اين است كه عصاره آبي ميوه گياه رازيانه اثرات متعدد پزشكي دارد. هدف اين پژوهش بررسي اثر ميوه رازيانه بر درد حاد و مزمن (در مدل آزمون فرمالين) در موش سوري مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه، موشهاي نر سوري نژاد آلبينو (42 سر در گروه هاي 7 تايي) با وزن 25 تا30 گرم مورد استفاده قرار گرفتند. رازيانه (با دوزهاي 100، 200، 500 و 1000 ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم وزن) يا هم حجم آن سالين به صورت داخل صفاقي 30 دقيقه قبل از آزمون فرمالين به همه موشها تزريق شد. ملاكهاي ارزيابي درد در آزمون فرمالين شامل مدت زمان ليسيدن اندام و بالا نگهداشتن آنها در طي مراحل حاد (5 دقيقه اول) و مزمن (15 تا 40 دقيقه) بعد از تزريق فرمالين (25 ميكروليتر از محلول 5%) در كف پاي حيوان بود.
يافته ها: نتايج نشان داد كه عصاره آبي ميوه گياه رازيانه در همه دوزها به طور معني داري زمان پاسخ دهي حيوانات به محركهاي دردزا را در درد حاد و مزمن در مدل آزمون فرمالين كاهش مي دهد
(P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان ميدهد كه عصاره آبي ميوه گياه رازيانه سبب كاهش درد حاد و مزمن (افزايش بي دردي) به دنبال تزريق فرمالين مي شود. براي پي بردن به مكانيسم هاي ضددردي عامل فوق لازم است مطالعات بيشتري انجام شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 90  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی