برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش گیرنده های دوپامینی شبه (D2 گیرنده های D4) بر روی ترشح تحریک شده اسید ناشی از پنتاگاسترین در موش بزرگ آزمایشگاهی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فحانيك بابايي جواد*,قاسمي طيب,الياسي افسانه
 
 *مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دپارتمان فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: دوپامين و آگونيستهاي آن داراي اعمال حفاظتي و ضدترشحي در معده و مجراي روده اي است. اما مدارک کمي در خصوص نقش گيرنده هاي شبه D2 (گيرنده هاي D4) بر روي ترشح اسيد معده موجود است. هدف ما از اين مطالعه بررسي اثر گيرنده هاي شبه D2 (گيرنده هاي D4) بر روي ترشح اسيد تحريک شده (GAS) بود.
مواد و روشها: در تمام تجربيات از نمونه هاي معده موشهاي نر نژاد
Wistar استفاده گرديد که پس از بيهوش کردن حيوان کانولي از محل اتصال پيلور و دئودنال وارد معده گشته و پس از شستشو معده سالين وارد معده شده و سپس با سود 0.01 نرمال تا رسيدن به PH برابر 7 تيتر گرديد.
نتايج: انفوزيون داخل وريدي (وريد ژوگولار) پنتاگاسترين سبب افزايش معني داري
 در (4mg/100g/h)(GAS) گرديد که در دقيقه 20 آزمايش ميزان آن به حداکثر رسيد که تا پايان آزمايش ادامه داشت. اسيد معده ترشح شده در گروه کنترل 12.6±0.3 mEg/10min بود که اين مقدار با تجويز کين پيرول با دوزهاي 0.1 and 0.05 mg/kg به ترتيب به مقدار 5.8±1.3 and 8.3±1 mEg/10min کاهش يافت در حالي که تجويز کين پيرول (0.01mg/kg) بدون حضور کلوزاپين (آنتاگونيستD4  بادوز (10mg/kg تاثيري بر روي GAS تحريک شده نداشت. با اين حال کلوزاپين به طور کامل اثر بازدارندگي کين پيرول (0.1 mg/kg) را مهار نمود (8±0.4 mEg/10min در گروه کين پيرول) و 8±0.4 mEg/10min) در گروه کلوزاپين).
بحث:مشاهدات ما پيشنهاد مي کند که گيرنده هاي دوپاميني شبه D2) گيرنده هاي  (D4يک عمل بازدارنده بروي ترشح اسيد تحريک شده دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 191  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی