برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر عصاره آبی گیاه اکیناسه پورپورا بر سیستم ایمنی در موش رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صديق اعتقاد سعيد,خياط نوري ميرهادي,قوامي سياوش
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سيستم ايمني نقش مبارزه با عوامل بيگانه مثل ميکروارگانيسم هايي چون باکتري ها، ذرات خارجي و ترکيبات سمي را بر عهده دارد. تقويت سيستم ايمني همچنان از چالش هاي پيش روي محققان مختلف ميباشد از طرف ديگر، عوارض كمتر گياهان دارويي معممولا اين مواد را در خط اول مطالعات دارويي قرار داده است. مطالعات فارماکوگزنيک نشان دادند که گياه اكيناسه پورپورا داراي نقش تقويت سيستم ايمني در برخي از مدل هاي حيواني مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثيرات عصاره آبي گياه مذكور بر سيستم ايمني در موش رت به عنوان يك مدل آزمايشگاهي ميباشد.
روش ها: در انجام اين آزمايش از تعداد 20 سر موش رت نر به عنوان مدل آزمايشگاهي (
n=10 براي هر گروه) استفاده شد. به طوري که يک گروه سرم فيزيولوژي و گروه بعدي، عصاره آبي گياه را با دوز 500 mg/kg به صورت خوراکي روزانه تا 3 هفته دريافت کردند. در مرحله بعدي پس از اخذ نمونه خون و جدا سازي سرم، آزمايش هاي هماتوکريت، WBC، شمارش افتراقي لوكوسيتها، قدرت فاگوسيتوز (تعداد)، تعيين ميزان پروتئين، آلبومين و گاما گلوبولين سرم، بر روي نمونه ها انجام شد.
يافته ها: نتايج حاكي از اين مطلب بودند كه در گروه دريافت کننده عصاره آبي، نسبت به گروه شاهد، تعداد گلبول هاي سفيد و گاما گلبولين افزايش معني دار
(p<0.001)، و همچنين تعداد لنفوسيت ها و فعاليت فاگوسيتوزي (تعداد) افزايش معني دار (p<0.05) نشان ميدهد، ولي در مقادير هماتوکريت، پروتئين و آلبومين تغيير معني داري مشاهده نشد.
بحث: نتايج نشان داد که عصاره گياه اكيناسه پورپورا باعث تقويت سيستم ايمني در موش رت مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی