برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات ضد باکتریایی عصاره گل محمدی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صادقيان علي*,رخشنده حسن,صادقيان حميد
 
 *بيمارستان قائم (عج)، بخش ميکروبشناسي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استافيلوکوک اورئوس و پسودومونا آئروژينوزا، باکتريهايي هستند که نسبت به اکثر آنتيبيوتيکهاي رايج، مقاوم بوده و عفونتهاي حاصل از آنها، مشکلات جبران ناپذيري ايجاد ميکنند، دستيابي به عوامل و روشهاي جديد جهت کنترل اين باکتريها، يکي از اولويتهاي مهم تحقيقاتي ميباشد. درمان عفونتهاي حاصل از اين دو باکتري، با توجه به مقاومت روزافزون آنها در برابر آنتي بيوتيکها، با مشکل مواجه است. از آنجا که گياهان دارويي، با توجه به فراواني و دسترسي آسان به آنها، ميتوانند در بعضي موارد جايگزين آنتي بيوتيکها شوند. لذا در اين مطالعه عصاره هاي مختلف گلبرگ گل محمدي (Rosa domasena) از نظر اثرات ضد باکتريايي مورد بررسي قرار داديم. قابل ذکر است که تاکنون مطالعه اي در اين زمينه صورت نگرفته است.
روش کار: پس از تهيه گلبرگ گل محمدي و تعيين گونه، عصاره آبي و الکلي آن به روش خيساندن طي 72 ساعت تهيه و به روش
Agar Diffiusion و Tube Dilution روي 30 نمونه از باکتري هاي مختلف جدا شده از بيماران مطالعه شد. با توجه به موثر بودن عصاره مورد بررسي، فراکسيون هاي مختلف آن (ان- بوتانل، اتيل استات، آبي) نيز انجام شد.
نتايج: پس از انجام آزمايشات مشخص گرديد که عصاره تام آبي الکلي گياه مورد مطالعه با غلظت 10% بر باکتريهاي گرام مثبت و منفي موثر ميباشد. نتايج فراکسيونهاي آن نشان داد که غلظتهاي 2/1% آنها ميتواند بر باکتريهاي مورد مطالعه موثر باشد.
بحث: با بررسي نتايج ميتوان چنين نتيجه گرفت که عصاره هاي مختلف گل محمدي
(Rosa damascena) ميتواند اثرات خوبي بر باکتريها داشته باشد. با توجه به اينکه تمام فراکسيونها مانع رشد باکتريهاي مورد آزمايش شدند به احتمال زياد اين گياه داراي ماده موثرهاي است که ميتواند در تمام فراکسيونها حضور داشته باشد و اميد است مراحل جدا سازي آن انجام شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 89  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی