نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ضد انقباضی عصاره آبی الکلی برگ شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در ایلئوم موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غريب ناصري محمدكاظم,عربيان مائده,غريب ناصري زهرا*
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) از خانواده پروانه واران که ريزوم آن جهت زخم معده مصرف ميشود و در برگ اين گياه روتين و ايزوکوئرسيتين وجود دارد. يکي از اهداف محققين يافتن گياهاني است که کاهنده حرکات روده هستند. لذا هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي اثرات عصاره آبي الکلي برگ گياه شيرين بيان بر ايلئوم موش صحرايي ميباشد.
روشها: عصاره پودر برگ با الکل 70% به مدت 72 ساعت به روش خيساندن تهيه شد. ايلئوم موش صحرايي نر
(Wistar) جدا گرديد و انقباضات آن در حمام بافت حاوي تايرود (pH 7.4, 37C) تحت 1 گرم کشش به روش ايزوتونيک ثبت گرديد.
نتايج: غلظتهاي تجمعي عصاره (0625/0 تا
(0.5mg/ml انقباضات ناشي از کلرورپتاسيم (60mM) و کارباکول (10μM) را بصورت وابسته به غلظت کاهش داد (0001/0>P). اينکوبه کردن بافت (30 دقيقه) با پروپرانولول(1μM) ، نالوکسون (1μM)،L-NAME  ( 20 دقيقه، 100μM) تاثير مهاري عصاره را کاهش ندادند. عصاره (0156/0 تا (0.0625mg/ml انقباضات ناشي از غلظتهاي تجمعي کلرورکلسيم (5/0، 1، 2، 4 و (8mM را در محلول تايرود بدون کلسيم با پتاسيم زياد (60mM) بصورت وابسته به غلظت کاهش داد (در کمترين غلظت عصاره 05/0>P تا 01/0>P). تترااتيل آمونيوم 5, 10mM) دقيقه) اثري بر عملکرد مهاري عصاره نداشت ولي گليبنکلاميد 5, 1mM) دقيقه) تاثير مهاري عصاره (0.125mg/ml) را کاهش داد.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد که عصاره برگ شيرين بيان بدون دخالت نيتريک اکسايد و گيرنده هاي بتا-آدرنرژيک و اوپيوئيدي و احتمالا با دخالت عمده کانالهاي کلسيم و نيز تا حدودي با دخالت کانالهاي پتاسيمي وابسته به
ATP ، انقباضات ايلئوم را کاهش ميدهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی